magic for business
 • タイトル
 • はじめに
 • 輪ゴムのすり抜け
 • 解説
 • コインの出現
 • 解説
 • 指輪の瞬間移動
 • 解説
 • お札に変わる名刺
 • 解説
 • 登っていく指輪
 • 解説
 • 即席フォーク曲げ
 • 解説
 • 腕にめり込むコイン
 • 解説
 • メンタリズム!?
 • 解説
 • ストローイリュージョン
 • 解説
 • スナップ
 • 解説
 • タバコバニッシュ
 • 解説
 • リンキングラバーバンド
 • 解説
 • ねじれるカード
 • 解説
 • 指の貫通
 • 解説
 • お札の貫通
 • 解説
 • エンディング