Giriş
 • Giriş
Arduino Türleri
 • Arduino Türleri
Gerekli Programlar ve Malzemeler
 • Gereken Programların Kurulması
 • Gereken Malzemeler
LED
 • LED Yakmak
 • Dijital Pinden LED Yakmak
 • MBLOCK programı ile LED Yakmak
 • ARDUINO IDE programı ile LED Yakmak
 • Sarı-Kırmızı-Yeşil Renkli LED Uygulaması
 • ARDUINO IDE ile Sarı-Kırmızı-YEşil REnkli LED Uygulaması
 • ÇARKIFELEK Oyunu ile LED YAkmak
RGB LED
 • MBLOCK ile RGB LED
 • ARDUINO IDE programı ile RGB LED
7 SEGMENT DISPLAY
 • 7 SEGMENT DISPLAY KULLANIMI
4 DIGIT 7 SEGMENT DISPLAY KULLANIMI
 • 4 DIGIT 7 SEGMENT DISPLAY KULLANIMI
BUTTON KULLANIMI
 • MBLOCK PROGRAMI İLE BUTTON KULLANIMI
 • ARDUINO IDE İLE BUTTON KULLANIMI
BUZZER KULLANIMI
 • BUZZER İLE PIYANO
 • ARDUINO IDE İLE BUZZER KULLANIMI
POTANSIYOMETRE KULLANIMI
 • MBLOCK ILE POTANSIYOMETRE KULLANIMI
 • ELMA YAKALAMA OYUNU
 • ARDUINO IDE İLE POTANSIYOMETRE KULLANIMI
SERVO MOTOR KULLANIMI
 • MBLOCK İLE SERVO MOTOR
 • ARDUINO IDE İLE SERVO MOTOR KULLANIMI
ULTRASONIC SENSOR KULLANIMI
 • MBLOCK ILE ULTRASONIC SENSOR KULLANIMI
 • ARDUINO IDE ILE ULTRASONIC SENSOR KULLANIMI
LCD EKRAN KULLANIMI
 • LCD EKRANIN TEMEL KODLARI
 • POTANSIYOMETRE İLE LCD EKRAN KULLANIMI
STEP MOTOR KULLANIMI
 • ARDUINO IDE ILE STEP MOTOR
LDR KULLANIMI
 • MBLOCK ILE LDR KULLANIMI
 • ARDUINO IDE İLE LDR KULLANIMI
JOYSTICK KULLANIMI
 • MBLOCK İLE JOYSTICK KULLANIMI
 • ARDUINO IDE ile JOYSTICK KULLANIMI
 • MBLOCK ile GEMİ OYUNU (JOYSTICK Kullanarak)
KEYPAD KULLANIMI
 • Keypad Bağlantısı ve Arduino ile Kullanımı
 • Keypad ve Servo Motor ile Şifreli Kapı Sistemi
SU SENSÖRÜ
 • MBLOCK ile Su Sensörü Kullanımı
 • SERVO Motor ve Su Sensörü ile Silecek Projesi (MBLOCK)
 • ARDUINO ile Su Sensörü Kullanımı
 • Servo Motor ve Su Sensörü ile Silecek Çalışması (ARDUINO)