Tanıtım
 • Tanıtım
 • Başarılı olmak için nasıl çalışmalıyım
 • Çalışma süresi ve düzeni hakkında
 • Eğitim sırasında lütfen kapatınız
Kurulumlar
 • Kurlum öncesi Windows Update ( önemli )
 • Güç seçenekleri
 • Windows update son durum
 • Microsoft SQL Server Kurulum
 • Visual Studio 2017 Comminity
 • Visual Studio 2017 Comminity - Kurulum sonu
C# Programlama dili hakkında
 • Bilgilendirme
 • C# Nedir
 • Nerelerde kullanılır
 • Gerçek hayatta C# aranan bir dil midir ?
Net Framework
 • Çalışma mantığı
 • IL
 • CLR
 • JIT
Visual Studio Kullanımı - 1/2
 • Bilgilendirme
 • Yeni bir proje açmak
 • Merhaba Dünya
 • Merhaba Dünya uygulamamız üzerinde sistemi inceleyelim.
 • Debug etme işlemi ( Çalışma zamanında uygulamayı takip etmek )
 • Console.WriteLine & Console.Write & Console.ReadLine komutları ne işe yarar.
 • Yorum satırı
 • Windows form projesi oluşturmak
 • Temel C# konularını detaylı ve hızlı öğrenmek
 • Eğitim içerik isimlendirme kuralı
Temel Konular - Değişkenler & Tür dönüşümleri
 • Bilgilendirme
 • Değişken nedir , nasıl tanımlanır
 • Değişkenlerin sistem belleği üzerindeki davranışları
 • Değişkenlerin kapasiteleri
 • Değişkenlerin faaliyet alanları
 • Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Referans tipli davranışın incelenmesi
 • Sabit değerli değişken tanımlamak
 • Tür dönüşümü nedir ?
 • Bilinçli tür dönüşümü
 • Bilinçsiz tür dönüşümü
 • checked - unchecked anahtar kelimeleri
 • Object nedir ?
 • Boxing - Unboxing işlemler
 • Console İşlemleri
 • Tür dönüşümü - Parse & Convert
 • Parse - Convert Arasındaki Fark
 • Temel Konular - Değişken & Tür Dönüşümleri bölüm sonu sınav
 • Bölüm sonu kaynak kodları
Temel Konular - Operatör Kullanımı
 • Bilgilendirme
 • Aritmatiksel Operatörler - Toplama
 • Aritmatiksel Operatörler - Çıkartma
 • Aritmatiksel Operatörler - Bölme
 • Aritmatiksel Operatörler - Çarpma
 • Aritmatiksel Operatörler - Mod Alma
 • Aritmatiksel Operatörler -- |++ Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri - Küçüktür
 • Karşılaştırma Operatörleri - Büyüktür
 • Karşılaştırma Operatörleri - Küçük Eşittir
 • Karşılaştırma Operatörleri - Büyük Eşittir
 • Karşılaştırma Operatörleri - Eşittir |Eşit değildir
 • Karşılaştırma Operatörleri - is | as Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler - & Operatörü
 • Mantıksal Operatörler - | Operatörü
 • Atamalı İşlem Operatörleri
 • Özel amaçlı operatörler
 • Region Kullanımı
 • Bölüm sonu kaynak kodları
Temel Konular - Koşul ifadeleri
 • Bilgilendirme
 • IF ELSE Genel Kullanım
 • Örnek Kullanım - Kullanıcı giriş kontrolü
 • IF ELSE - Ara Sınav
 • ELSE IF Kullanımı
 • ELSE IF - Ara Sınav
 • Switch Case Kullanımı
 • Switch Case - Ara Sınav
 • Switch Case ile Goto Anahtar Kelimesi
 • Switch Case Kullanımı - II
 • Bölüm sonu kaynak kodları
Temel Konular - Döngüler
 • Bilgilendirme
 • For döngüsü - Genel Kullanım
 • For döngüsü - Örnek uygulama serisi - ( 2 farklı örnek uygulama içerir )
 • For döngüsü - Ödev uygulaması - 1
 • For döngüsü - Sonsuz döngü yapılması - Break - Continue Anahtar Kelimeleri
 • İç içe for döngüsü kullanımı
 • İç içe for döngüsü kullanımı - Ödev uygulaması - 2
 • Foreach Döngüsü
 • While döngüsü - Genel Kullanım
 • While döngüsü - Örnek uygulama serisi - ( 2 farklı örnek uygulama içerir )
 • While döngüsü - Ödev uygulaması - 1
 • do While Döngüsü - Genel Kullanımı
 • do While Döngüsü - Ödev
 • do while - Ödev 1 ( Cevap )