CCNA SINAVINA GENEL BAKIŞ VE EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • CCNA Sınavına Genel Bakış
 • Cisco Packet Tracer
NETWORK KAVRAMINA GİRİŞ
 • Network Kavramına Giriş
 • Network Protokolleri
 • Network Erişimi
 • Ethernet
 • Network Katmanı
 • Taşıma Katmanı
 • Cisco IOS
 • IP Adresleme
 • Uygulama (Tahta Üzerinde) : Subnetting
 • Uygulama : Temel Router Konfigürasyonu
 • Uygulama : IPv6 Interface Konfigürasyonu
 • Uygulama Katmanı
 • İdeal Network
 • Network Topoloji Mimarileri
ROUTING VE SWITCHING TEMELLERİ
 • Anahtarlanabilir Ağlar
 • Uygulama : Temel Switch Konfigürasyonu
 • Uygulama : Switch Port Konfigürasyonu
 • VLAN
 • Routing Temelleri
 • Uygulama : Statik Routing Konfigürasyonu
 • VLAN'lar Arası Routing
 • Uygulama : VLAN’lar Arası Routing Konfigürasyonu
 • Dinamik Routing
 • Access Control List (Erişim Kontrol Listesi)
 • Uygulama : Access Control List (Erişim Kontrol Listesi) Konfigürasyonu
 • DHCP
 • NAT
 • Cihaz Keşfi & Yönetimi & Bakımı
AĞLARI ÖLÇEKLENDİRME
 • Network Ölçeklemeye Genel Bakış
 • Uygulama : VTP Konfigürasyonu
 • LAN Yedekliliği
 • Uygulama : Spanning-Tree Konfigürasyonu
 • FHRP PROTOKOLLERİ - HSRP
 • Uygulama : HSRP Konfigurasyonu
 • FHRP PROTOKOLLERİ - VRRP
 • FHRP PROTOKOLLERİ - GLBP
 • Link Birleştirme
 • Uygulama : Etherchannel Konfigürasyonu
 • Kablosuz LAN
 • Cisco Kablosuz Mimarisi ve Controller Konfigürasyonu
 • OSPF Temelleri ve Single Area OSPF
 • Uygulama : Single Area OSPF Konfigürasyonu
 • Uygulama : OSPFv3 Konfigürasyonu
 • Multi Area OSPF
 • EIGRP Genel Bakış ve Temel EIGRP Konfigürasyonu
 • Uygulama : EIGRP Konfigürasyonu
 • İleri Seviye EIGRP Konfigürasyonu ve Hata Giderme
 • IOS İmajları ve Lisanslama
AĞLARI BAĞLAMA
 • Wide Area Network
 • Noktadan Noktaya Bağlantı
 • Genişbant
 • eBGP
 • Uygulama : eBGP Konfigürasyonu
 • Site-To-Site Bağlantı Güvenliği
 • Network İzleme
 • Network’te Hata Giderme
 • QoS
 • Bulut ve Network Programlama
NETWORK OTOMASYONU VE PROGRAMLANABİLİRLİK
 • Network Otomasyon Temelleri
 • Kontrol Düzlemi ve Veri Düzlemi
 • Network Controller Kavramı (Cisco DNA ve Wireless Controller)
 • Northbound ve Southbound API Kavramları
 • REST API
 • Konfigürasyon Yönetimi Mekanizmaları (Ansible - Chef - Puppet)
 • JSON Kodlanmış Veriyi Yorumlamak
AĞ GÜVENLİĞİ TEMELLERİ
 • Temel Güvenlik Kavramları
 • Parola Politikaları ve Alternatifleri
 • Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW) ve IPS
 • Wireless Güvenlik Protokolleri