Giriş
 • Giriş
 • Soru - Cevap
 • Spyder Ekstra
 • Data Analytics vs Data Science (Veri Analizi vs Veri Bilimi)
 • Visualization (Görselleştirme) Nedir?
 • Kaggle Tanıtımı
 • En Çok Kullanılan Görselleştirme Araçları
Seaborn
 • Seaborn'a Giriş
 • Bar Plot 1
 • Bar Plot 2
 • Yatay Bar Plot
 • Point Plot
 • Joint Plot
 • Pie Plot
 • Lm Plot
 • Kde Plot
 • Violin Plot
 • Heatmap
 • Box Plot
 • Swarm Plot
 • Pair Plot
 • Count Plot
 • Spyder ile Seaborn
Plotly
 • Plotly'a Giriş
 • Loading and Explanation of Data
 • Line Plot
 • Scatter Plot
 • Bar Plot
 • Pie Plot
 • Bubble Plot
 • Histogram
 • Word Cloud
 • Box Plot
 • Scatter Plot Matrix
 • Inset Plot
 • 3D Scatter Plot
 • Multiple Subplots
 • Map Plot 1
 • Map Plot 2
 • Animation Plot
 • Ödev 1
 • Spyder ile Plotly
Nadir Kullanılan Görselleştirme Araçları
 • Nadir Kullanılan Görselleştirme Araçlarına Giriş
 • Matrix and Box Plot (missingno)
 • Parallel Plots (pandas)
 • Network Charts (networkx)
 • Venn Diagram (matplotlib)
 • Donut Plot (matplotlib)
 • Spyder Chart (matplotlib)
 • Cluster Map (seaborn)
 • Inset Plot (plotly)
 • 3D Plot (plotly)
Sonuç
 • Ne Yaptık Ne Yapacağız?
BONUS
 • İNDİRİM: TÜM DERSLER