KADINLIĞIN KEŞFİ
 • Kadınlığın Keşfine Giriş
 • Kadın Ürogenital Sistemi
 • Cinsel Birleşme
 • İlk Gece Korkusu
 • Düşünce ve İnançların Cinsel Yaşama Etkisi
 • Vajinismus Terapiye Başlamadan Önce
 • Vajinismus Nedir?
 • Vajinismusu Çözmek Neden Önemlidir?
 • Bedenini Keşfet
 • Bedeninin Sesini Dinle
 • Bedenin Sesini Dinleme Egzersizi
ZİHİNSEL ve DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME
 • Zihinsel ve Duygusal Özgürleşmeye Giriş
 • EFT nedir?
 • EFT Hangi Durumlarda Kullanılır?
 • EFT'nin Tarihçesi
 • EFT'de Başarının Anahtarı
 • Zihin Nasıl Susturulur?
 • Özgürleşmede İlk Adım
VAJİNİSMUS ve EFT ÇALIŞMALARI
 • Vajinismus ve EFT Çalışmalarına Giriş
 • İkna ve İnanma
 • EFT Noktaları
 • EFT Çalışma Sistemi
 • Bedenini Tanımada EFT Çalışmaları
 • Cinsellik Algısına EFT Çalışmaları
 • Vajinismusta EFT Uygulamaları
 • Kendini Tebrik Etmelisin