Başlamadan Önce
 • Giriş
 • Kursa Genel Bakış
 • Nasıl Soru Sormalıyız ?
 • Kurs Puanlaması
Lab Ortamımızı Hazırlayalım
 • Sanal Makina Nedir ?
 • VirtualBox Kurulumu
 • VirtualBox Ayarlar
 • Sanal Makinamızı Oluşturalım
 • Live Kullanım
 • Sanal Makinaya Linux Kurulumu
 • Başlamadan Önce Yapmamız Gerekenler
Terminal Ve Shell Ortamına Giriş
 • İlk Problemlerimiz
 • Ünite Gİriş
 • Linux Mimarisi
 • Terminal Nedir?
 • İhtiyacınız Olan En Temel Komutlar
 • Yönlendirmeler
 • Çıktı Verme Komutları ve Etkinlikleri
 • Pipe Kullanımı
 • Bölüm Sonu Alıştırma Soruları
 • Bölüm Sonu Alıştırma - Çözüm
Dosya ve Dizin İşlemleri
 • İkinci Problemlerimiz
 • Ünite Giriş
 • Linux'ta Dosya Hiyerarşisi
 • Dosya Oluşturma ve Silme
 • Dizin Oluşturma Ve Silme
 • Dizin İçeriği Görüntüleme
 • Dosya Taşıma
 • Dizin Taşıma
 • Dosya Kopyalama
 • Dizin Kopyalama
 • Dosya Arama Komutları
 • Dosya Arşivleme ve Çıkartma
 • Dizin Arşivleme Ve Çıkartma
 • Dosya İçeriğini Okuma - Detaylı
 • Dosya İçerik Editörleri
 • Bölüm Sonu Alıştırma Soruları
 • Bölüm Sonu Alıştırma - Çözüm
Kullanıcı İşlemleri
 • Üçüncü Problemlerimiz
 • Ünite Giriş
 • Linux'ta Kullanıcı Kavramı
 • Kullanıcıları Listeleyelim
 • Yetki Konusuna Giriş
 • Gruplar
 • Yetki ve Sahiplik Üzerine
 • Sudo Nedir ?
 • Sudoers Dosyası
 • Terminalde Root Olalım
 • Arayüzden Kullanıcı Oluşturma ve Terminal Üzerinde Değişim
 • Dosya İzinlerini Görüntüleyelim
 • Dosya İzinlerini Değiştirelim
 • Dosya İzinlerini Değiştirelim - Sayısal Kullanım
 • Kullanıcı Oluşturma
 • Grup Oluşturma
 • Yetki Konusuna Tekrar Dönelim
 • Dosya Sahipliklerini Değiştirme
 • Kullanıcı Grubunu Değiştirme / Ekleme
 • Kullanıcı Silme
 • Grup Silme
 • Bölüm Sonu Alıştırma
 • Bölüm Sonu Alıştırma - Çözüm
Süreç İşlemleri
 • Dördüncü Problemlerimiz
 • Ünite Giriş
 • Süreç Nedir ?
 • Süreçleri Görelim
 • Süreç Sonlandırma
 • Arkaplan Süreçleri
 • Servis Kavramı
 • Sistem Servisleri
 • Servis İşlemleri
Kabuk Programlama
 • Ünite Giriş
 • Neden Öğrenmeliyiz ?
 • Yararlı Bash Scriptleri
 • Kendi Scriptimizi Yazalım
Program Yüklemek
 • Ünite Giriş
 • Program Nasıl Yüklenir ?
 • Paket Kavramı
 • Paket Yöneticisi Nedir ?
 • Apt Paket Yöneticisi
 • Apt Update
 • Apt ile Paket Yükleme ve Silme
 • Apt ile Paket Arama
 • Dpkg ile Paket Kurulumu
 • Kaynak Koddan Paket Kurulumu
Özgür Kısmımız
 • Bu Bölüm Neden Var ?
 • GNU / Linux
 • Linux Arayüz Ortamı
 • Varsayılan Araçlara Genel Bakış
 • Arayüz Ortamı ve Pencere Yöneticisi Kavramları
 • Arayüz Değiştirme - Farklı Masaüstü Ortamı
 • Arayüz Değiştirme - Farklı Pencere Yöneticisi