Başlarken
 • Kısa kısa...
 • Dikkat
 • Giriş
Excel'e Giriş - Temel Kavramlar
 • Yeni Bir Excel Dökümanı Açmak, Şablonları Kullanmak
 • Office Arka Planı ve Temasını Değiştirmek, Versiyon Bilgisini Öğrenmek
 • Hücreler ve Seçim İşlemleri
 • Çalışma Sayfaları
 • Excel'de Veri Girişi
 • Satır ve Sütun Genişliğini Ayarlamak
 • Kopyalama İşlemleri
 • Özel Listeler
 • Kaydet - Farklı Kaydet Seçenekleri
 • Biçimlendirme İşlemleri
 • Sütun ve Satır Eklemek, Gizlemek, Silmek
 • Birleştir ve Ortala
 • Metni Kaydır Özelliği
 • Biçim Boyacısı ve Biçimlerin Temizlenmesi
 • Tablo Oluşturmak ve Format Verme İşlemleri - 1
 • Tablo Oluşturmak ve Format Verme İşlemleri - 2
 • Tablo Oluşturmak ve Format Verme İşlemleri - 3
Formüllerle Çalışmak
 • Formül İşlemleri
 • Hücre Sabitleme
 • Satır ve Sütun Sabitleme
 • Formül Denetleme
 • Uygulama - Formüllerle Çalışmak
 • Çözüm - Formüllerle Çalışmak
Özel Yapıştır Seçenekleri, Açıklama, Kenarlık, Köprü Eklemek
 • Özel Yapıştır Seçenekleri
 • İşlemi Tersine Çevir - Transpose
 • Özel Yapıştır - İşlem
 • Açıklama Eklemek
 • Kenarlık Eklemek
 • Köprü Eklemek
 • Verilerin Çalışma Sayfaları Arasında Kullanılması
Excel'de Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlara Giriş
 • Fonksiyonların Arayüzden Kullanımı
 • Fonksiyonların Elle Yazılması
 • Metin Fonksiyonları
 • & ile Metinlerin Birleştirilmesi
 • Uygulama - Metin Fonksiyonları
 • Çözüm - Metin Fonksiyonları
 • MetneÇevir Fonksiyonu
 • Eğer Fonksiyonu
 • Uygulama - Eğer Fonksiyonu
 • Çözüm - Eğer Fonksiyonu
 • Ve ile Yada Fonksiyonları
 • Veri Doğrulama
 • Veri Doğrulama - Geçersiz Veriyi Daire İçine Almak
 • İç İçe Eğer Fonksiyonu
 • Topla Fonksiyonu
 • ETopla Fonksiyonu
 • Joker Karakterlerin Kullanımı
 • ÇOKETOPLA Fonksiyonu
 • Uygulama - ÇOKETOPLA Fonksiyonu
 • EĞERSAY, ÇOKEĞERSAY Fonksiyonları
 • EĞERHATA Fonksiyonu
 • DÜŞEYARA Fonksiyonu (Son Parametrenin YANLIŞ Olması Durumu)
 • DÜŞEYARA Fonksiyonu (Son Parametrenin DOĞRU Olması Durumu)
 • ÇAPRAZARA (XLOOKUP) Fonksiyonu - 1
 • ÇAPRAZARA (XLOOKUP) Fonksiyonu - 2
 • İNDİS (INDEX) Fonksiyonu
 • KAÇINCI (MATCH) Fonksiyonu - 1
 • KAÇINCI (MATCH) Fonksiyonu - 2
 • İNDİS (INDEX) ve KAÇINCI (MATCH) Fonksiyonlarının Birlikte Kullanılması
 • Uygulama - İNDİS ve KAÇINCI Fonksiyonları
 • Tarih Fonksiyonlarına Giriş
 • Yaygın Tarih Fonksiyonları
 • Ad Tanımlamak, Ad Yöneticisini Kullanmak
Sıralama Filtreleme
 • Sıralama Filtreleme
 • Gelişmiş Filtreleme
AltToplam
 • AltToplam
Pivot Tablo
 • Pivot Tablo'ya Giriş
 • Pivot Tablo'nun Ayrıntılı İncelemesi
Koşullu Biçimlendirme
 • Koşullu Biçimlendirme'ye Giriş
 • Koşullu Biçimlendirme'nin Formüllerle Kullanılması
Hızlı Doldur
 • Hızlı Doldur
Dinamik Tablo Oluşturmak
 • Dinamik Tablo Oluşturmak
Metni Sütunlara Dönüştürmek
 • Metni Sütunlara Dönüştürmek
Microsoft Query
 • Microsoft Query'e Giriş
 • Microsoft Query ile Tabloların Birleştirilmesi
 • Microsoft Query'de Kriter Eklemek
 • Microsoft Query ile Pivot Tablo'nun Birlikte Kullanılması
Excel'de Güvenlik
 • Excel Belgesinin Parola ile Şifrelenmesi
 • Sayfayı Korumak
 • Çalışma Kitabını Korumak
 • Formülleri Gizlemek - Formülleri Korumak
Excel'de Durum Çözümleme Araçları