Pivot Tablolara Giriş
 • Pivot Tablolar Giriş
 • Pivot Tabloya Data Hazırlamak
Pivot Tablolar ile Çalışma
 • Pivot Tablo Oluşturmak
 • Otomatik Pivot Tablo Oluşturmak
 • Pivot Tabloların Hızlı Düzenlenmesi
 • Pivot Tablo Görünümü
 • Dışarıdan Data Çağırma
 • Çoklu Tablodan Pivot Tablo Oluşturmak
 • Seçme, Kopyalama, Taşıma, Silme
 • Genel ve Alt Toplamlar
 • Veri Gösterim Ayarları
Datalar ile Çalışma
 • Bir Datanın Çoklu Kullanımı
 • Hesaplama ile Değişken Tanımlama
 • Pivot Tablodan Data Çekme
 • Pivot Tablodan Dataya Ulaşmak
 • Data Sıralama
Filtreleme
 • Filtreleme-Seçerek
 • Filtreleme-Kural Üreterek
 • Filtreleme-Arama ile
 • Filtreleme-Slicer
 • Filtreleme-Filtre Alanı ile
Görünüm ve Yerleşim
 • Görünüm-Stil Değiştirme
 • Özel Stil Tasarımı
 • Tablo Yerleşim Düzenleme
 • Sayıların Gösterimi
 • Tablo Okunabilirliğini Arttırma 1
 • Tablo Okunabilirliğini Arttırma 2
 • Tablo Okunabilirliğini Arttırma 3
 • Çoklu Kuralları Yönetme
PivotChart Kullanımı
 • PivotChart Üretmek
 • PivotChart Düzenleme
 • PivotChart Görünüm Düzenleme
 • PivotChart Yerleşim Düzenleme
 • Pivot Tabloların Çıktı Alınması
 • PivotChart Çıktı Alınması
 • Pivot Tabloda Makro Kullanma