Giriş
 • Giriş
 • Bu kursu kimler almalı?
 • Postur bozukluklarını fark edebilmek
 • Postur bozuklukları hangi sorunları beraberinde getirir?
Postur bozukluklarını düzeltmek ve özgüvenli bir duruş yaratmak
 • Antrenman planı
Kuvetlendirme antrenmanları
 • Kuvvetlendirme antrenmanı A
Açma ve Rahatlatma Antrenmanları
 • Açma ve rahatlatma antrenmanı A
Postür Düzeltmek İçin En Etkili Egzersizler
 • Hip Bridge
 • Lying back Press
 • Scapular Shoulder Press
 • Leg Wipers
 • Side Plank Up and Down
 • Step Up
Kapanış
 • Bonus (İndirim Kuponları)