Photoshopa Giriş Bölümü
 • Photoshop Giriş 01
 • Eğitimde Kullanılan Dosyalar ve En Çok Kullanılan Kısayolları
 • Photoshop Giriş_02
 • Photoshop Arayüzünü Tanıyalım
 • Yeni Sayfa Açalım
 • Yeni Sayfa Açma (Yeni Versiyonlarda)
 • Save (Çalışmayı Kaydetme işlemleri)
 • Open (Dosya Açma ve Çağırma İşemleri)
 • Place (Çağırma) Komutu
 • Close (Sayfa Kapatma İşlemleri)
 • Close (Sayfa Kapatma İşlemleri)
 • İşlemleri İleri - Geri Alma-1
 • İşlemleri İleri - Geri Alma-2
 • Revert (Geriye Döndürme)
 • Mac ve Windows için Kısayollar
Photoshop Araçları ve Kullanımları
 • Taşıma ve Seçim Araçları_01
 • Taşıma ve Seçim Araçları_02
 • Taşıma ve Seçim Araçları_03
 • Crop_PerspectiveCrop_Slice
 • Eyedropper_3D material_color sampler_ruler_note_count
 • Rötuş Araçlarının Kullanımı_01
 • Rötuş Araçlarının Kullanımı_02
 • Brush_Pencil (Fırçalar ve kalemler)_01
 • Brush_Pencil (Fırçalar ve kalemler)_02
 • Brush_Pencil (Fırçalar ve kalemler)_03
 • Clone stamp tool (Klonlama damga)
 • Pattern Stamp Tool (Desen Damga)
 • History - Art Brush Tool (Geçmişe döndürme)
 • Eraser-Background eraser tool (Silme
 • Gradient Tool (Degrade)
 • Paint Bucket Tool (Boya Kovası)
 • Blur_Sharpen_smudge tool (Bulanıklaştırma, keskinleştirme ve sündürme)
 • Dodge_Burn_Sponge tool (Soldurma ve canlandırma
 • Pen Tool (Dekube)_01
 • Pen Tool (Dekube)_02
 • Type Tool (Yazı_Yazma)_01
 • Type Tool (Yazı_Yazma)_02
 • Type Tool (Yazı_Yazma)_03
 • Path_Direct Selection Tool (Yol seçim müdahale)
 • Shape Tools (Akıllı Şekil)
 • Hand_Rotate_Zoom Gezinme_Dönderme_Büyütme)
 • Foreground_Background Color Tools (Alt üst renkler)
 • ARŞİV (Fırçalar, Actionlar)
Menülerin Kullanımı
 • Layer Mantığı_1
 • Layer Gorunum Ayarlari_2
 • Layer Acma ve Adlandirma_3
 • Layeri Renklendirme_4
 • Layer Menüsü (New Bölümü)
 • Layer Menüsü-Copy CSS (Katmanın CSS kodlarını alma)
 • Layer Menüsü-Duplicate Layer (Katmanın Kopyasını Oluşturma)
 • Layer Menüsü-Delete-Rename Layer (Katman Silme-Katmanı isimlendirme)
 • Layer Style (Katman Efektleri Giriş)_01
 • Blending Options (Genel Efektler)
 • Bevel and Emboss (Konikleştirme ve Kabartma)
 • Stroke (Dışa çizgi verme)
 • Inner Shadow (İçine gölge verme)
 • Inner Glow (İçine Parlaklı, Işık verme)
 • Satin (Saten etkisi)
 • Color Overlay
 • Gradient (Renk Geçişleri)
 • Outher Glow (Dışa Parlama)
 • Drop Shadow (Gölge Verme)
 • Layer Style i Layer Penceresinde kullanma
 • New Fill Layer (Katmana Yeni Dolgu Atma)
 • New Adjustment Layer (Katmanlarda Renk Işık İşlemleri)
 • Layer Content Option-Layer Mask (Renk ve Maskeleme İşlemi)
 • Layerlerde Bazı Önemli İşlemler (Mask-Group-Rasterize-Hide-Arrange)
 • Combine Shape (Vektörleri Kombine etme)
 • Align Layers (Katmanları Hizalama)
 • Distribute (Araları eşitleme)
 • Lock - Link Layer (Katmanları kitleme ve Zincirle birbirine bağlama)
 • Merge-Visible- Flatten (Katmanları Birleştirme)
 • Mask (Maskeleme)_01
 • Mask (Maskeleme)_02
 • Mask (Maskeleme)_03
 • Mask (Maskeleme)_04
 • Mask (Maskeleme)_05
 • Mask (Maskeleme)_06
 • Cut-Copy-Copy Merged-Paste (Kesme-Kopyalama-Birleştirerek Kopyalama- Yapış
 • Copy Paste (Kopyalama Yapıştırma İşlemleri)
 • Fill and Stroke
 • Content Aware Scale
 • Puppet tool (Kukla Aracı)
 • Free Transform (Serbest Boyutlandırma- Dönüştürme)
 • Fade (Soldurma, renk alma)_01
 • Fade (Soldurma, renk alma)_02
 • Keyboard Shortcuts and Menu (Kısayol oluşturma ve menü)
 • Fırça ve Motif Oluşturma (Define Brush and Pattern)
 • Color Mode (Renk Modları)_1
 • Color Mode (Renk Modları)_2
 • Brightness and Contrast
 • Levels
 • Curves
 • Exposure
 • Vibrance
 • Hue and Saturation.mp4
 • Color Balance.mp4