Giriş
 • Kurs Tanıtımı
 • Python ve Anaconda Kurulumu
Python Temelleri
 • Bu Bölüme Ait Kodlar ve Örnekler
 • Python Tanıtımı
 • Değişkenler Tanıtımı
 • Değişkenler
 • String Fonksiyonlar Tanıtımı
 • String Fonksiyonlar - Substring Fonksiyonu
 • String Fonksiyonlar - Len Fonksiyonu
 • String Fonksiyonlar- Lower Upper
 • String Fonksiyonlarla Çalışmak - Replace
 • String Fonksiyonlarla Çalışmak - Split ve Strip
 • Inputlarla Çalışmak
Bölüm Atölye Çalışmaları - Workshops
 • Workshop 1 - Değişkenlerin Değerini Değiştirmek
 • Workshop 2 - Kaç kilometre kaç mil eder
Python Veri Yapıları
 • Listeler Tanıtımı
 • Listelerle Çalışmak 1
 • Listelerle Çalışmak 2 - Liste Fonksiyonları
 • Tuple Tanıtımı
 • Tuple İle Çalışmak
 • Set Tanıtımı
 • Setlerle Çalışmak
 • Set Union İle Çalışmak
 • Set Intersection İle Çalışmak
 • Set Difference ve Symmetric Difference İle Çalışmak
 • Dictionary Tanıtımı
 • Dictionary İle Çalışmak
Şart Yapılarıyla Çalışmak
 • Karar Yapıları Tanıtımı
 • Şart Bloklarıyla Çalışmak
 • Recap Demo 1 - Trafik Işıkları
 • ElIf ve Else ile Çalışmak
Bölüm Atölye Çalışmaları - Workshops
 • Workshop 3 - Pozitif mi Negatif mi
 • Workshop 4 - En Büyük Sayı Hangisi
Döngülerle Çalışmak
 • For Döngüsü Tanıtımı
 • For Döngüleriyle Çalışmak
 • While Döngüsü Tanıtımı
 • While Döngüsü İle Çalışmak
 • Break ve Continue İle Çalışmak
 • Range Fonksiyonuyla Çalışmak
 • Recap Demo 2 - Yıldızlar
 • Recap Demo 3 - Asal Sayi Hesaplama
Fonksiyonlarla Çalışmak
 • Fonksiyonlar Tanıtımı
 • Fonksiyon Nedir? Bana Ne Gibi Avantajlar Sağlar?
 • Fonksiyon Örnekleri ve Detaylı Parametre Yapısı
 • Değer Return Eden Fonksiyonlar
 • Lambda Fonksiyonlar
Bölüm Atölye Çalışmaları - Workshops
 • Workshop 5 - Faktoriyel Hesaplama
 • Workshop 6 - Matris Toplama
 • Workshop 7 - Kelime Sıralamaca
Python Object Oriented Programming (OOP)
 • Class Tanıtımı
 • Class Yapısı ve Self Mimarisini Doğru Anlamak
 • Init Fonksiyonu ve Self Detayları
 • Özellik Barındıran Sınıflarla Çalışmak
 • Inheritance-Miras Yapısı
 • Module Kavramı ve Kendi Modüllerimizin Yazımı
Bölüm Atölye Çalışmaları - Workshops
 • Workshop 8 - Basit Hesap Makinesi Yazalım
Dosyalarla Çalışmak
 • Dosyalarla Çalışmaya Başlamak
 • Dosya Yazma ve Silme Teknikleri
 • Recap Demo 4 - Listenin Dosyaya Yazdırılması
Json Datasıyla Çalışmak
 • Json İle Çalışmak
 • Demo-Gerçek Json Datalarıyla Çalışmak
Veritabanlarıyla Çalışmak - Sqlite
 • Veritabanı Nedir
 • Veri Tabanı Sistemlerini Tanıyalım
 • Sqlite Ortamının Kurulması ve Örnek Veritabanı
 • Select Operasyonlarıyla Çalışmak
 • Verilerin Sıralanması
 • Group By ve Having
 • Like Komutuyla Çalışmak
 • Insert Operasyonu ile Çalışmak
 • Güncelleme Operasyonuyla Çalışmak
 • Delete Operasyonuyla Çalışmak
 • Join Operasyonlarıyla Çalışmak
Hata Yönetimi
 • Exception Nedir ve Detaylı Çalışma
 • Recap Demo 5 - Listelerin Hata Yakalama Yöntemiyle Hesaplanması
 • Finally Bloğuyla Çalışmak
Iterator Yapısıyla Çalışmak
 • Iteratorlerle Çalışmak
Map-Filter-Reduce Yapılarıyla Çalışmak
 • Map Fonksiyonuyla Çalışmak
 • Filter Fonksiyonuyla Çalışmak
 • Reduce Fonksiyonuyla Çalışmak
Veri Analizi : Numpy
 • Bu Bölüme Ait Kodlar ve Örnekler
 • Numpy Temelleri
 • Numpy Dizileriyle Çalışmak