Giriş
 • Giriş
Temel Kavramlar
 • İngilizce Terimler
 • İngilizce Terimler
 • Temin Etmek
 • Timer Temin Etmek
 • Online Timer Kullanımı
 • Rubik Küp Algoritmaları
 • Speedcubing
 • Rubik's Cube Tarihi
 • Rubik's Cube Dünya Rekorları
2x2 Rubik's Cube Çözme
 • 2x2 Küp'e Giriş
 • Algoritma Pratiği
 • İlk Katmanı Çözmek
 • Final Katmanını Çözmek
 • Tamamlamak
 • Beraber Çözelim
3x3 Rubik's Cube Çözme
 • 3x3 Küp'e Giriş
 • İlk Katmanı Çözmek
 • İkinci Katmanı Çözmek
 • Sarı Tarafı Çözmek
 • 3x3'ü Tamamlamak
 • Algoritma Öğrenme Teknikleri
Bitiş
 • Rubik Cuber'ın El Kitabı