Giriş - Sinema ve Psikanaliz - Dürtü
 • 2
Freudian Dürtü Kuramı ve Oral Dürtü
 • Dürtünün Tanımı, Özellikleri ve Amacı
 • Söz ve Eylem Temsilleri
 • Dürtü Üzerinden İnsan Temsilleri,
 • Varlığın Gelişim Sürecinin İlk Aşamsı
 • Oral Dürtünün İşbirlikçileri
Görme Hazzı - Skopofilik Dürtü, Ben İdeali ve Ayna, Anal Dönem ve Sinemada Sado
 • Dürtünün Aktif Pasif Özelliği
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Oedipus Kompleksi ve Eril Fallik Dürtü
 • Pre-Oedipal Süreçlerin Özeti, Erkeğin Fallik Dönemine Giriş
 • Fallik Dürtünün Filmlerde Öne Çıkan Örnekleri.
 • Fallik Dürtünün Filmlerde Öne Çıkan Örnekleri.
 • Fallik Dürtünün Filmlerde Öne Çıkan Örnekleri.
 • Fallik Dönemin Metaforik Göstergeleri, Coğrafi Keşifler, Yasak İlişkiler
Kastrasyon
 • Tehdidinin Oluşum Esasları, Ayrılma ve Kastrasyon Bağıntısı
 • Primal Scene Kavramı, Kastrasyonun Rüya Temsilleri.
 • Kıskançlık Bağıntısı, Skopofili ve Kastrasyon Bağıntısı
 • Kastrasyon ve Fallik Dürtü Bağıntısı
 • Big Lebowski ve Bir Kastrasyon Rüyası
Dişil Fallik Dönem
 • Kız Çocuğunun Oedipal Dönemi
 • Menstrüasyon, Yalnızlık Dönemi ve Filmsel Karşılıkları
 • Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Kapsamında Dişil Oedipusun Filmlerdeki Göstergeleri
 • Pasif Bir Taciz Filmi, Fallusun Sinemadaki Temsilleri.
 • A Night Full of Rain Filminden Bir Sahne
Dişil Fallik Dönemin Sonuçları
 • Dişil Fallik Dönemin Sonuçları