Giriş
 • Tanışma, Açıklama ve Öneriler
Bilgisayara Giriş
 • Bilgisayarların Gelişimi
 • Bilgisayarın İletişimi
 • Bit ve Byte Kavramları
 • ASCII Kavramı ve Çevrimleri
 • Sınav
 • Veri Yolu (Data Bus)
 • Bilgisayar İşleminin 3 Aşaması
 • Sınav
 • İşlemci (CPU) ve Mikroişlemci Birimleri
 • Mikroişlemci'deki Teknolojiler
 • CPU Veri Yolları
 • Sınav
 • Anakartlar ve Form Faktörleri
 • Chipset'ler ve Performansa Etkileri
 • Kuzey-Güney Köprüsü Animasyonu
 • Sınav
 • Genişleme Yuvaları
 • 3D Anakart Animasyonu
 • USB'nin Yapısı ve Hız Farkları
 • BIOS ve CMOS, POST, Shadowing Görevleri
 • RAM Türleri ve Çalışma Prensipleri
 • ROM Türleri ve Çalışma Prensipleri
 • Sınav
 • HDD'ler ve Track, Sector, Cluster, Fragment Kavramları
 • HDD Okuma-Yazma Animasyonu
 • SSD-SATA-IDE ve Flash Bellek Çalışma Prensipleri
 • PSU'lar, Konnektörleri ve Sertifikasyonları
 • Montajlı Kasa İçi Tanıtımı
 • Kasa Toplama Animasyonu
Sunucu (Server) Sistemleri
 • Sunuculara Giriş
 • Rack-Mount, Tower, Blade Sunucular ve İç Yapıları
 • Sunucu Montaj Parçaları ve Açıklamaları
 • Rack-Mount Sunucu Demontajı
 • Kabinetler, Boyutları ve Parçaları
 • Kabinet Montajı ve Kablo Düzenlemesi
 • Sınav
 • CPU'larda Asimetrik-Simetrik ve Tightly-Loosely Coupled Kavramları
 • x86 ve x64 bit Adresleme Mantığı
 • Sınav
 • RAM'lerde Parity Control, ECC ve AECC Hata Tolere Denetimleri (Soft Error)
 • RAM'lerde Spare, Mirrored ve RAID Hata Tolere Teknolojileri (Hard Error)
 • AMD ve Intel Karşılaştırması, Çalışma Prensiplerindeki Farklılıklar
 • Sınav
 • SCSI, SAS, FC ve iSCSI Arayüzleri
 • Array Controller Kartlar ve Data Striping Kavramı
 • RAID Kavramı, RAID 0, 1, 5 ve Varyasyonları
 • Hot Spare Kavramı
 • RAID Seviyelerinin Disk Performansına Etkileri
 • Stripe Size ve Sector Kavramları
 • Sector Size'ın Disk Performansına Etkileri
 • Doğru Stripe Size Seçimi Yapmak
 • Array Accelerator ve BBWC'nin Görevleri
 • DAS, NAS ve SAN Üniteleri
 • RAID için Unutulmaması Gerekenler
 • Sınav
Ağ Protokolleri ve Mimarileri
 • Network'ün Önemi ve Faydaları
 • Network Bileşenleri ve Cihazların Önemi
 • NIC (Network Interface Card) Türleri ve Özellikleri
 • Repeater ve Hub
 • L2, L3 Switch'ler ve Özellikleri
 • Router'lar ve Özellikleri
 • Analog ve Dijital Modemler
 • Firewall (Güvenlik Duvarı) ve Önemi
 • UTP, STP Kablolar ve Özellikleri
 • UTP Kablo Yapımı
 • SingleMode, MultiMode Fiber Kablolar ve Özellikleri
 • Fiber'e Konnektör Bağlama
 • Fiber Fusion ile Ek Yapımı
 • Sınav
 • Star, Ring ve Bus Ağ Topolojileri
 • LAN ve WAN Ağlar Arasındaki Farklar
 • WAN Terminolojisi
 • Ağ Protokolleri
 • OSI Referans Modeli
 • OSI Katmanları
 • TCP-IP Protokolü Modeli
 • TCP, UDP Protokolleri ve Özellikleri
 • Port Kavramı
 • TCP'de ARP ve ICMP Başarım Araçları
 • ARP, ICMP (Ping ve Tracert) Kullanımı
 • Sınav
 • IP (Internet Protocol)
 • İkilik, Onluk ve Onaltılık Sayı Sistemleri
 • IP Adreslerinde Octec Kavramı
 • Network ID ve Host ID Kavramı
 • IP'ler Hakkında Unutulmaması Gerekenler
 • IP Kullanım Kuralları için Alıştırma
 • IP Adresi Sınıfları
 • Unicast, Multicast ve Broadcast Haberleşme Türleri
 • Binary'den Decimal'e Çevrim
 • Decimal'den Binary'ye Çevrim
 • VLSM (Subneting) Hesaplamaları
 • Sınav
 • Ağ Servisleri
 • DNS ve İsim Çözümleme Bileşenleri