Empezar aquí
 • Lección 1 Pasado 1
 • Material
 • Lección 2 Pasado 2
 • Lección 3 마다 (cada)
 • Lección 4 -에 N번
 • Lección 5 -지만
 • Material
 • Lección 6 -네요 (Exclamación)
 • Lección 7 -에 대하여
 • Lección 8 별로 + Negativo
 • Lección 9 -거나
 • Lección 10 -면서
 • Lección 11 N 같이/처럼
 • Lección 12 -지요?
 • Material
 • Lección 13 -기 시작하다
 • Lección 14 -이/가 되다
 • Lección 15 -면 좋겠다
 • Lección 16 -아/어 보다
 • Material
 • Lección 17 -니까
 • Material
 • Lección 18 그런데/그리고/그래서/그럼에도/그러니까/그렇지만
 • Material
 • Lección 19 아직
 • Material
 • Lección 20 못
 • Material