Giriş
 • Giriş
 • Algoritma Nedir?
 • Algoritmada Kullanılan Terimler ve Operatörler
 • Algoritma Nasıl Geliştirilir?
 • Algoritmanın Kullanım Alanları ve Gerçek Hayat Örnekleri
 • Akış Diyagramı(Flowchart) ve Sözde Kod(Pseudo Code)
Temel Programlama Bilgileri
 • Önsöz
 • Temel Bilgiler
 • Değişkenler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Geri Kalan Her Şey
Matematiksel Hesaplama Algoritmaları
 • Çember Çevre
 • Daire Çevre
 • Daire Alan
 • Daire Dilimi Alan
 • Dikdörtgen Alan
 • Dikdörtgen Alan Gelişmiş
 • Kare Alan
 • Küre Yüzey Alanı
 • Küre Hacim
 • Üçgen Çevre
 • Üçgen - 2 Kenarı ve Aralarındaki Açı Bilinen Üçgenin 3. Kenarını Bulma
 • Üçgen - 2 Kenarı ve Aralarındaki Açı Bilinen Üçgenin Alanı
 • Üçgen - Dik Üçgenin Alanı
 • Üçgen - Tüm Kenarları Bilinen Üçgenin Alanı
 • Üçgen Tamamı
Matematiksel Problem Algoritmaları
 • Basamak Sayısı Bulma
 • Eratosten Kalburu
 • Karekök Bulma Babil Methodu
 • Mükemmel Sayı
 • N. Fibonacci Sayısı
 • Pozitif Tam Bölenler
 • Üs alma - Çarpma Bölme Kullanmadan
Sıralama Algoritmaları
 • Selection Sort ( Seçme Sıralama )
 • Bubble Sort ( Kabarcık Sıralama )
 • Comb Sort ( Tarak Sıralama )
 • Insertion Sort ( Araya Eklemeli Sıralama )
 • Shell Sort ( Kabuk Sıralama )
 • Pigeonhole Sort ( Güvercin Yuvası Sıralama )
 • Sıralama Algoritmaları Tamamı
Arama Algoritmaları
 • Linear Search ( Doğrusal Arama )
 • Jump Search ( Atlamalı Arama )
 • Binary Search ( ikili Arama )
 • Interpolation Search ( Enterpolasyon Arama )
 • Exponantional Search ( Üssel Arama )
 • Aramalar Tümü
Gerçek Hayat Algoritmaları
 • Haversine Formülü ile 2 Koordinat Arası Uzaklık
 • Lojistik
 • Mors Alfabesi
 • Optik Okuyucu
 • Organ Bağışı Uyumluluk
 • Radar
 • Radar Geliştirme 1
 • Radar Geliştirme 2
 • Resim Sıkıştırma
 • Yarışmada Ödül Verme
Analiz Yapma
 • Lojistik Analiz
 • Optik Okuyucu Analiz
 • Sıralama Algoritmaları Analiz
 • Dosyalar
BONUS
 • Diğer Eğitim serileri için İndirim Kuponları (24,99₺)