Giriş
 • Arayüzü Tanıma
 • Görüntüleri içe Aktarma / Çalışma Projesi Oluşturma
 • Araçlar / Kısayollar / Video Kesme-Kopyalama / Ses Ayırma
 • Zoom in-Out / Yavaşlatma-Hızlandırma / Keyframe Kullanımı
 • Export Media / Çalışmayı Dışa Aktarma
 • Yazı Ekleme / Essential Graphics
 • Source Monitor Kullanımı
 • Adjustment Layer / Color Mate Kullanımı
 • Video-Ses Geçişleri / Ses Efekti Ekleme
 • Öğrendiklerimizle Pratik Yapma
 • Audio Effects / Dip Ses Alma / Reverb / Ses Eşitleme
 • Masklama / Pen Tool / Masklayarak Geçişler
 • Mask Takip Ettirme / Motion Tracking
 • Green Screen Kullanımı ve Efeklendirme
 • Ritimsel Kurgu / Edit
 • Görüntü Ve Ses Senkronizasyonu
 • Görsel videolar / Kaybolma / Kopyalama / Masklama
 • Warp Stabilizer / Görüntü Sabitleme
 • Color Correction / Renk Düzenleme
 • Presets Effects Kullanma / İçe Aktarma
 • Handy Transitions Kullanma / İçe Aktarma
 • Hyperlapse / Stop Motion