JAVA Giriş
 • Eğitim Tanıtımı
 • Java Giriş
 • Android Studio Kurulum ve İlk Proje Oluşturma
 • Çalıştırma Ortamı Tanıtımı ve İlk Programın Çalıştırılması
 • Main Metod Çalışma Sorunu Çözümü - Android Studio 3.5
 • Bir Projenin Android Studio İçerisinde Açılması
Değişken ve Veri Tipleri
 • Değişken Oluşturma
 • Değişken Oluşturma Çeşitleri
 • Değişken Kapsamı
 • Primitif Tip Kopyalama
 • String kaçış karakterleri ve Yorum Satırları
 • String Birleştirmesi
 • Aritmetik Operatörler
 • Tür Dönüşümü
 • Konsol Girdisi
 • Android Studio Hata Ayıklama - Java
Standart Programlama Yapıları
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • if Çalışması
 • Örnek ( if ) : Alan Hesabı
 • Örnek ( If Else If ) : Dört İşlem
 • Switch Yapısı
 • Örnek ( Switch ) : Dört İşlem
 • Örnek ( Switch ) : Toolbar Menu
 • For ve While
 • Döngüler Sınır Değeri
 • Örnek ( For ) : İsim Tekrarlama
 • Örnek ( While ) : Veri İşleme
 • Break ve Continue
 • Örnek : Tek - Çift Sayı Bulma
 • Diziler Giriş
 • Diziler ve Döngüler
 • Diziler Sıralama
 • Örnek : Diziler Konsol Girdi
 • Örnek ( Dizi ) : Karne Uygulaması
 • Hazır Komutlar
Nesne Tabanlı Programlama
 • Giriş
 • Araba Analojisi
 • Otobüs Analojisi
 • Metodlar
 • Değişken Uzunlukta Parametreli Metod
 • Metodların Aşırı Yüklenmesi ( Overloading )
 • Constructor
 • Referans Tipi Atama
 • OPP Ödev Açıklama
 • Ödev 1 : Sıcaklık Dönüşüm
 • Ödev 2 : Çevre Hesabı
 • Ödev 3 : Faktöriyel Hesabı
 • Ödev 4 : Harf Sayısı Bulma
 • Ödev 5 : İç Açı Toplamı
 • Ödev 6 : Dilekçe Taslak
 • Ödev 7 : Mesai Hesaplama
 • Ödev 8 : İnternet Ücreti Hesaplama
 • Paketler ve Import
 • Access Modifier Erişim
 • Kapsülleme SET - GET Metodu
 • Static Değişken ve Metodlar
 • Final Değişkenler ve Renkler Uygulaması
 • Composition
 • Örnek ( Composition ) : Veritabanı
 • Kalıtım Giriş
 • Kalıtım Constructor İlişkisi
 • Kalıtım ( Override )
 • Kalıtım ( Polymorphism )
 • Kalıtım Nesne Dönüşümü ve Instance Of Metodu
 • Örnek (Polymorphism - Casting - InstanceOf) : Okul
 • Equals ve ToString Metodu
 • Interface Kullanımı
String Kullanımı
 • String Giriş
 • String Metodlar
 • Örnek : String Kelime Tersten Yaz
Collections
 • Collections Giriş - ArrayList
 • ArrayList Sort - Sıralatma
 • HashSet
 • HashMap
 • Örnek ( ArrayList ) : Okul Kayıt
 • ArrayList Ödevler Açıklama
 • ArrayList Ödev 1
 • ArrayList Ödev 2
 • ArrayList Ödev 3
 • ArrayList Ödev 4
İleri Java
 • İleri Java Giriş - Try Catch
 • Thread Giriş
 • Thread ile Sınıf Metod Erişimi
 • Örnek ( Thread Synchronized ) : Banka
JAVA Input / Output
 • JAVA I:O Giriş FileReader ve FileWriter
 • InputStreamReader ve OutputStreamWriter
 • BufferedWriter ve BufferedReader
Android Giriş
 • Android Giriş
 • Android Studio Kurulum ve İlk Proje Oluşturma
 • Proje Oluşturma
 • Emülatör Kurulumu