#### 1. KISIM: GİRİŞ VE KURULUMLAR ####
 • Giriş
 • [Gösteri] Büyük Veri Üzerinde Makine Öğrenmesi
1.1. Kurulumlar
 • [Teorik] Kurulum Planı
 • Eski Versiyon (2.3.1) Spark'ı Nasıl İndiririz?
 • [Uygulamalı] Windows 10 Spark Kurulumu
 • [Uygulamalı] Windows 10 IntelliJ IDEA Kurulumu
 • [Uygulamalı] Windows 10 Anaconda Kurulum, Jupyter ile PySpark Çalıştırma
 • [Uygulamalı] Jupyter ile PySpark Olası Hatalar ve Çözümleri
 • [Uygulamalı] Ubuntu Spark, Python, Jupyter Kurulumu
 • [Uygulamalı] Ubuntu IntelliJ IDEA Kurulumu ve İlk Spark-Scala Projesi
 • [Uygulamalı] Databricks Bulutta Spark Nasıl Kullanılır?
#### 2. KISIM: SCALA TEMEL (OPSİYONEL) ####
 • [Uygulamalı] Scala Giriş ve Kod Geliştirme Ortamları
 • [Uygulamalı] Scala DataTypes
 • [Uygulamalı] Scala Maths
 • [Uygulamalı] Scala PrintFormat, Çıktıları Şekillendirme
 • [Uygulamalı] Scala Conditionals if-else
 • [Uygulamalı] Scala Döngüler (Loops)
 • [Uyglamalı] Scala Strings
 • [Uygulamalı] Scala Arrays
 • [Uygulamalı] Scala Functions
 • [Uygulamalı] Scala RandomNumbers
 • [Uygulamalı] Scala Maps
 • [Uygulamalı] Scala Tuples
 • [Uygulamalı] Scala Lists
 • [Uygulamalı] Scala Sets
 • [Uygulamalı] Scala Classes
 • [Uygulamalı] Scala-Spark Vectors
 • [Uygulamalı] Scala-Spark Matrices
 • [Test] Scala Temel Değerlendirme Testi
 • [Uygulamalı] Test Cevapları
#### 3. KISIM: SPARK TEMEL ####
 • [Teorik] Spark Giriş
3.1. Spark Low Level (RDD) API Basic Transformations ve Actions
 • Bölüm Hakkında Açıklamalar
 • [Teorik] Low Level (RDD) API Giriş
 • [Uygulamalı-Scala] RDD Wordcount
 • Windows PySpark RDD hatası için çözüm
 • [Uygulamalı-PySpark] RDD Wordcount
 • [Uygulamalı-Scala] SparkContext, SparkConf ve RDD Oluşturmak
 • [Uygulamalı-PySpark] SparkContext, SparkConf ve RDD Oluşturmak
 • [Teorik] RDD Basic Transformations ve Actions
 • [Uygulamalı-Scala] RDD Basic Transformations map, flatMap, filter, distinct...
 • [Uygulamalı-PySpark] RDD Basic Transformations map, flatMap, filter, distinct..
 • [Uygulamalı-Scala] İkili RDD Transformations union, intersect,subtract
 • [Uygulamalı-PySpark] İkili RDD Transformations union, intersect,subtract
 • [Uygulamalı-Scala] RDD Basic Actions: take, collect, aggregate,reduce vb.
 • [Uygulamalı-PySpark] RDD Basic Actions: take, collect, aggregate,reduce vb.
 • [Uygulamalı-Scala] RDD Intellij IDEA ile map ve flatMap Örneği
 • [Uygulamalı-PySpark] RDD Jupyter ile map ve flatMap Örneği
 • [Test] Spark RDD Basic Transformation ve Action Değerlendirme Testi
 • [Uygulamalı-Scala] Değerlendirme Testi Cevapları
 • [Uygulamalı-PySpark] Değerlendirme Testi Cevapları
3.2. Spark Low Level (RDD) API PairRDD Transformations
 • [Teorik] PairRDD Transformations
 • [Uygulamalı-Scala] PairRDD Transformations
 • [Uygulamalı-PySpark] PairRDD Transformations
 • [Uygulamalı-Scala] Filter ile Kahve İçeren Ürünleri Bulma
 • [Uygulamalı-PySpark] Filter ile Kahve İçeren Ürünleri Bulma
 • [Uygulamalı-Scala] İptal Edilen Toplam Satış Miktarı
 • [Uygulamalı-PySpark] İptal Edilen Toplam Satış Miktarı
 • [Uygulamalı-Scala] mapValues ve ReduceByKey ile Mesleğe Göre Ortalama Maaş
 • [Uygulamalı-Pyspak] mapValues ve reduceByKey ile Mesleğe Göre Ortalama Maaş
 • [Teorik] RDD Join
 • [Uygulamalı-Scala] RDD join: Siparişler ile Ürünleri Birleştirmek-01
 • [Uygulamalı-Scala] RDD join: Siparişler ile Ürünleri Birleştirmek-02
 • [Uygulamalı-PySpark] RDD join: Siparişler ile Ürünleri Birleştirmek
 • [Uygulamalı-PySpark] RDD join: Siparişler ile Ürünleri Birleştirmek-02
3.3. Spark Low Level API: Distributed Shared Variables
 • [Teorik] Distributed Shared Variables Giriş
 • [Uygulama-Scala] Broadcast Variables: En Çok Ciroya Sahip İlk 10 Ürün-01
 • [Uygulama-Scala] Broadcast Variables: En Çok Ciroya Sahip İlk 10 Ürün-02
 • [Uygulama-PySpark] Broadcast Variables: En Çok Ciroya Sahip İlk 10 Ürün-01
 • [Uygulama-PySpark] Broadcast Variables: En Çok Ciroya Sahip İlk 10 Ürün-02
3.4. Spark High Level (Dataframe-SQL-Dataset) API
 • [Teorik] Dataframe, Dataset, SQL, Şema ve Partitions Kavramları
 • [Teorik] Spark Çalışma Planı, Transformation & Action, Lazy Evaluation
 • [Gösteri] Spark Kütüphaneleri İnceleme
 • [Uygulamalı-Scala] Dataframe Giriş: SparkSession, csv okuma, explain ...
 • [Uygulamalı-PySpark] Dataframe Giriş: SparkSession, csv okuma, explain ...
 • [Uygulamalı-Scala] Dataframe ile Wordcount Örneği
 • [Uygulamalı-PySpark] Dataframe ile Wordcount Örneği
 • [Uygulamalı-Scala] CSV Dosyası Üzerinde SQL Sorgusu Çalıştırmak
 • [Uygulamalı-PySpark] CSV Dosyası Üzerinde SQL Sorgusu Çalıştırmak
 • [Uygulamalı-Scala] Dataframe String Fonksiyonları
 • [Uygulamalı-PySpark] Dataframe String Fonksiyonları
 • [Uygulamalı-Scala] Temizlenen Veriyi Diske Yazmak
 • [Uygulamalı-PySpark] Temizlenen Veriyi Diske Yazmak
 • [Uygulamalı-Scala] Elle Şema Oluşturmak
 • [Uygulamalı-PySpark] Elle Şema Oluşturmak
 • [Uygulamalı-Scala] Tarih-Saat Operasyonları
 • [Uygulamalı-PySpark] Tarih-Saat Operasyonları
 • [Uygulamalı-Scala] Spark Uygulamasına Ait JAR Dosyası Oluşturmak ve Çalıştırmak
3.5. Spark ve Veri Kaynakları (Opsiyonel)
 • [Teorik] Apache Kafka Nedir?
 • [Uygulama] Windows 10 Apache Kafka Kurulum
 • [Uygulama] Kafka ile Topic Yaratma, Listeleme ve Konsoldan Mesaj Gönderip Alma
 • [Uygulamalı-Scala] Dataframe'i Kafka'ya Yazmak