Giriş ve Kursun Genel Akışı
 • Akış
Kurulumlar
 • Anaconda ve Pycharm Kurulumu
 • Tensorflow Kurulumu (CPU ve GPU için)
 • Diğer Kütüphaneler
 • Kurulumlar (Yazılı)
Yüz Tanıma 1: Teori
 • Viola-Jones Algoritması
 • Haar-like Özellikler
 • Integral Resmi
 • Sınıflandırıcıyı Eğitme
 • Adaptive Boosting (Adaboost)
 • Cascading
Yüz Tanıma 2: OpenCV ile Yüz Tanıma
 • OpenCV 1. Adım
 • OpenCV 2. Adım
 • OpenCV 3. Adım
 • OpenCV 4. Adım
 • OpenCV 5. Adım
Nesne Tanıma 1: Teori
 • Bölge Önerisi
 • R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN
 • SSD
 • Mat R-CNN
Nesne Tanıma 2: Tensorflow ile Nesne Tanıma
 • Tensorflow Object Detection API Kurulumu
 • Tensorflow Object Detection API Kullanımı
 • Tensorflow Object Detection API Farklı Modelleri Kullanma
 • Bilgisayar Gözünden İstanbul
Nesne Tanıma 3: Kendi Nesne Tanıma Modelini Geliştirme
 • Giriş ve Gerekenler
 • Adım 1: İndirmeler ve Anaconda Virtual Environment Üzerinde Kurulum
 • Adım 2: Resim Toplayıp Etiketleme
 • Adım 3: Eğitim Verisi Oluşturma
 • Adım 4: Label Map Oluşturma ve Eğitim Ayarları
 • Adım 5: Eğitimi Gerçekleştirme
 • Adım 6: Inference Graph
 • Adım 7: Programı Kullanma
 • Tüm Adımlar Yazılı ve Sıkça Karşılaşılan Hatalar
GAN 1: Generative Adversarial Networks (GANs) Teori
 • GAN'e Genel Bir Bakış
 • GAN Nasıl Çalışır 1
 • GAN Nasıl Çalışır 2
 • GAN Nasıl Çalışır 3
 • Kullanım Alanları
GAN 2: Keras ile GANs Oluşturma
 • GANs 1. Adım
 • GANs 2. Adım
 • GANs 3. Adım
 • GANs 4. Adım
 • GANs 5. Adım
Ek Ders: Python'a giriş ve Numpy
 • Jupyter Notebook Tutorial
 • Veri Türleri 1
 • Veri Türleri 2
 • Koşullu İfadeler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Numpy Array
 • Numpy'da Indeksleme
 • Numpy'da İşlemler
 • Pandas Seriler
 • Pandas DataFrame 1
 • Pandas DataFrame 2
 • Pandas DataFrame 3
 • Pandas Kayıp Veriler
 • Pandas Groupby
 • Pandas Merging, Joining ve Concatenating
 • Pandas İşlemler
 • Pandas Veri Okuma ve Yazma
 • Python Kodları
Ek Ders: Derin Öğrenme
 • Makine Öğrenimi Nedir?
 • Yapay Sinir Ağları
 • Layers (Katmanlar)
 • Aktivasyon Fonksiyonları
 • Loss (Cost) Fonksiyonları
 • Gradient Descent
 • Optimizasyon Algoritmaları
 • Backpropagation
 • Overfitting ve Düzenlileştrime (Regularization)
 • Konvolüsyonel Sinir Ağları
 • Diğer Yapay Zeka Kursları için Kupon