Başladığın Gibi Kod Yaz Çekiliş Programı Yazıyoruz Ücretsiz İzle ve Karar Ver
 • Microsoft Visual Studio 2017 Community Kurulumu
 • Visual Studio İlk Başlatma ve Dil Ayarları
 • Çekiliş Programı ve İlk Form Tasarımımızı Yapalım
 • Çekiliş Programı Temel Kodlama İşlemlerimiz
 • Çekiliş Programı Ana Kodlamalar
 • Çekiliş Programı Son Kodlamalar
Console ile Kodlamaya İlk Adımlar
 • Console Giriş İlk Programımızı Yazalım Write and WriteLine
 • Visual Studio Community Trial Lisans Kaydı
 • Kaydedilen Projeyi Tekrar Açma
 • Yorum Satırları da Nedir?
 • Klavyeden Girilen Değerleri Okuyalım
 • Ödev: Klavyeden Girilen 2 Ayrı Değeri Birleştirip Yazdıralım.
 • Ödev : Öğrendiklerinizle Klavyeden Girilen İki Sayıyı Toplatıp Ekrana Yazdırın
 • Olmadımı? Ödev'i Beraber Yapalım. Sayısal Değerler (Tür Dönüşümleri)
 • Visual Studio'daki Klavye Kısayolları
 • Console Başlığını Değiştirme ve Atama İşlemleri
 • Formatlı Yazdırma ve Ödev
 • Ödev Yapımı Console.Title Yazdırma
 • Read() ve Readkey()
Consol Üzerinde Değişkenler ile Çalışma
 • Değişken Nedir? Değişken Türlerine Genel Bakış
 • Değişken Tanımlama Kuralları ve Değer Ataması
 • String Değişkenler ve Ödev
 • Ödev Yapımı Kişisel Bilgilerim
 • Char
 • Int Değişkenler ve Ödev
 • Ödev Yapımı, Tür Dönüşüm Örneği ve Değişken Tipini Tespit Etme
 • Short, Byte
 • Double
 • Ödev Değişkenler Genel Döviz USD Bozdurma Hesap Makinesi
 • Ödev Yapımı Değişkenler Genel Döviz USD Bozdurma Hesap Makinesi
Form Yapısına Giriş
 • İlk Projenin Oluşturulması
 • Projelerimizi Nasıl Çalıştıracağız
 • Gözle Görülenleri İnceleme (Toolbox, Properties) vb.
 • Görsel ve Kod Tarafında Özelliklere Erişim (Visible, Text Örnekleri)
 • İsimlendirme Kuralları ve Kısayol İpuçları
 • Alt Özelliklerin Kullanımı Size & Location ve ÖDEV
 • Ödev Yapımı Dört Yöne Nesneyi Hareket Ettirme
 • Ödev Ek Ders Zemin Renginin Değiştirilmesi
 • This Anahtar Sözcüğü
 • MessageBox Kullanımı ve Text Box ile Çalışma ve ÖDEV
 • ÖDEV Yapımı Dört İşlemin Görsel Formda Uygulanması
 • Detaylı MessageBox Kullanımı ve Geri Sonuç Döndürme
 • Tür Dönüşümleri
 • Aritmatiksel Operatörler
Koşullar
 • Mantıksal Operatörler
 • If - Else Kara Yapıları
 • && - || Ve Veya Operatörleri
 • ÖDEV 2 Ödev Sorusu Console ve Form Uygulamaları ile İlgili
 • Console 4 İşlem Seçimi ve Hesaplatma Projesi
 • Form Artan ve Eksilen Değer ve Değer Tespiti Projesi
 • Switch Case Yapısı ve ÖDEV
 • Ödev Yapımı Girilen Sayıya Göre Haftanın Gününü Bulma
 • ?: Koşullu İşleç
Döngüsel İşlemler
 • For Döngüsü
 • Dinamik Döngü Mantığı
 • ÖDEV For Döngüsü Ödevleri 2 Adet
 • ÖDEV Yapımı Ad ve Soyad Uzunluğu Kadar Dinamik Döngü Kurma
 • ÖDEV Yapımı İki Sayı Aralığını Toplattırma
 • Break Point Nasıl Kullanılır
 • İç İçe For Döngüsü Kullanımı
 • ÖDEV Çarpım Tablosunu Yapın
 • ÖDEV Yapımı İç İçe Döngüyle Otomatik Çarpım Tablosu
Nesnesel İşlemler Arası
 • Kod Tarafında Button Vb. Nesne Oluşturma
 • ÖDEV Yapımı Döngü ile 10 Butonu Alt Alta Oluşturma
 • Dinamik Oluşturulan Butonların Tıklamasını Yakalama
 • ÖDEV PROJE Detaylı Şifreli Kullanıcı Giriş Kontrolü
 • ÖDEV Yapımı Detaylı Şifreli Kullanıcı Giriş Kontrolü
 • Derleme EXE Oluşturma
Döngüsel İşlemler Devam
 • While Döngüsü
 • ÖDEV Belirtilen Koşul Sağlandıkça Sayıları Toplatın
 • ÖDEV Yapımı Belirtilen Koşul Sağlandıkça Sayıları Toplatın
 • Do While Döngüsü
Diziler
 • Diziler ile Çalışma ve ÖDEV
 • ÖDEV Yapımı Dizileri Döngüyle Yazdırma
 • Diziler ile Sayısal Veriler
 • String Dizi Örneği ve ÖDEV
 • ÖDEV Girilen Kelimeyi Harf Harf Alt Alta Yazdırın
 • Foreach Döngüsü
 • Dizi Sınıfının Ek Özellikleri
Listeler
 • List Sınıfının Kullanımı
 • List Sınıfının Ek Özellikleri
 • ÖDEV Kurs İsimlerini Listeye Girip Tek Tuşla Yazdırma
 • ÖDEV Yapımı Kurs İsimlerini Listeye Girip Tek Tuşla Yazdırma
Random Sınıfı
 • Random Sınıfının Kullanımı ve Rastgele Sayılı Üretim Örneği
 • Random Harf Üretme ve 2 ÖDEV
 • ÖDEV Yapımı Random ile 6 Karakterli Şifre Üretimi
 • ÖDEV Yapımı Sayısal Loto Şanslı Numaralar
Timer Sınıfı
 • Timer Nedir Nasıl Kullanılır