İnşaata Başlarken
 • Derslere Başlarken: Eğitimin Genel İlerleyişi ve Ön Bilgilendirme
 • Arazi ve Tapuda Geçen Temel Kavramların İncelenmesi
 • Statik Hesaplamalarda Kullanacağımız Yönetmelikler
 • Kullanacağımız Programları Nereden Temin Edeceğiz?
Yapımızı Tasarlıyoruz: AUTOCAD
 • Autocad'e Giriş
 • Mimari Tasarım Aşamaları
 • Yapı Yerleşiminin Vaziyet Planı Çizilerek Yapılması - 1
 • Yapı Yerleşiminin Vaziyet Planı Çizilerek Yapılması - 2
 • Kat Planlarının Oluşturulması
 • Duvar Projesinin Çizimi
 • Duvar Projesi Revizyon - 1
 • Kolonlarda Sınır Değerler: Ara Bilgilendirme Dersi
 • Yapıdaki Kolon Akslarının Belirlenmesi ve Çizimi
 • Kolonların Kat Planına Yerleştirilmesi ve Mimari Projenin Oluşturulması
Yapımızın Statik Projesini Oluşturuyoruz: STA4CAD V14 / TBDY-2018
 • STA4CAD V14'e Giriş
 • STA4CAD Yapı Bilgi Girişi - 1
 • STA4CAD Yapı Bilgi Girişi - 2
 • Yapı Kat Bilgileri Girişi
 • Kolon Aplikasyonunun Autocad'ten STA4CAD'e Aktarılması
 • Kirişler Döşemeler ve Temeller için Ara Bilgilendirme
 • Döşeme Tipimize Göre R Katsayımızı Düzenliyoruz
 • Kirişlerin Oluşturulması ve Boyutlandırılması
 • Döşemelerin Oluşturulması ve Boyutlandırılması
 • Yapımızın Temelini Oluşturuyoruz
 • Statik Analizin STA4CAD Üzerinden Yapılması
 • Statik Revizyonun Yapılması
 • Revizyon: Devrilme Momenti Analizine Göre Yapımızın Düzenlenmesi
 • Ek Bilgi Dersi: STA4CAD Dosya Açma ve Kayıt Etme
 • Betonarme ve Statik Bölüm Sonu Sınavı
Yapımızın Maliyet Analizini Yapıyoruz: MS EXCEL
 • Villa Yapım Aşamaları ve Temel İş Kalemleri
 • Villa Maliyet Analizi - 1
 • Villa Maliyet Analizi - 2
 • Ek Ders: Villa İnce İşler Maliyet Hesabı (2020 Güncel Birim Fiyatlar)
Projemizin Zaman Analizini Yapıyoruz: MS PROJECT
 • Villa Zaman Analizi - 1
 • Villa Zaman Analizi - 2
 • Villa Zaman Analizi - 3
 • Villa Zaman Analizinin Yorumlanması
Yapımızın Finansal Fizibilitesini Yapıyoruz: MS EXCEL
 • Villa Projesi Finansal Fizibilite - 1
 • Villa Projesi Finansal Fizibilite - 2
İnşaat Tamamlandıktan Sonraki Süreç ve Proje Yönetimi
 • Projenin Yönetimi
 • Tamamlarken
AUTOCAD BONUS: Programa Ait Tekrar, Kısayollar ve Ek Bilgiler
 • Autocad Komutları: Hızlı Konu Tekrarı ve Kısayollar
 • Autocad Klavye Kısayolları: CTRL +
 • Autocad 2021 Güncel Durum Çubuğu
 • Autocad Çıktı ve PDF Baskı Alma Ayarları
 • Autocad Sınavı
BONUS: TDY-2007 STA4CAD V13 ile Çözüm
 • BONUS Derslerimize Başlarken
 • Kolonların Eski Yönetmeliğe Göre Mimariye Yerleştirilmesi
 • STA4CAD V13'e Giriş
 • Bina Genel Bilgileri TDY-2007
 • TDY-2007 Kolonlarda Sınır Değerler
 • STA4CAD V13 Kolon Aplikasyonu
 • TDY-2007 Taşıyıcı Elemanlar Ara Bilgilendirme Dersi
 • STA4CAD V13 Kirişlerin Oluşturulması ve Boyutlandırılması
 • STA4CAD V13 Döşemelerin Oluşturulması ve Boyutlandırılması
 • STA4CAD V13 Yapımıza ait Temelin Oluşturulması ve Boyutlandırılması
 • Statik Analizin STA4CAD V13 ile Yapılması
 • Statik Revizyonun Yapılması ve Son Halin Oluşturulması