Kursa Giriş
 • Eğitmeni Tanıyın
 • Kursun Hedef Kitlesi Nedir, Kimler Kayıt Olmalı?
 • Kursa Katılım İçin Gerekli Bilgi Seviyesi ve Araçlar Nelerdir?
 • Öğrencilere Kursta Öğrendiklerini Uygulamaları ve Geliştirmeleri İçin Tavsiyeler
 • Öğrenciler Kursun Sonunda Neler Başarabilecekler?
 • Başarı İçin Eğitmen Tavsiyeleri
Bilgisayarı Hazırlama ve Programların Kurulumu
 • Python 3.5 Kurulumu
 • Python Kurulum Notları
 • PyCharm Kurulumu ve Kullanımı
 • PyCharm Kurulum Notları
Kullanıcı İle Etkileşim
 • Print() Fonksiyonu
 • Input ile Veri Almak
 • Yorum Satırları
Veri Tipleri
 • Stringler
 • Integer-Float
 • Tip Dönüşümleri
 • Boolean
 • Listeler
 • Listeler - 2
 • Tuplelar
 • Sözlükler
Koşullu Durumlar
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri - 2
 • If-Elif-Else Blokları
 • Ödevler
 • Dersten Geçme Durumu Ödev Çözümü
 • Kullanıcı Girişi Ödev Çözümü
Döngüler
 • While Döngüsü
 • While Döngüsü Örnek
 • For Döngüsü
 • For Döngüsü Örnek
 • Range Fonksiyonu
 • Range Fonksiyonu Örnek
Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlara Giriş
 • Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma
 • Return İfadesi
 • Global ve Yerel Değişkenler
 • Recursive Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlar Ödev
 • Kaç Yaşındasın Ödev Çözümü
 • Map() Fonksiyonu
 • Filter() Fonksiyonu
 • Reduce() Fonksiyonu
Modüller
 • Modüllere Giriş
 • Random Modülü
 • Math Modülü
 • Time Modülü
 • Turtle Modülü
 • Matematik Oyunu - 1
 • Matematik Oyunu - 2
Hatalarla Mücadele
 • Try, Except, Finally, Else
Nesne Yönelimli Programlama (OOP)
 • Nesne Yönelimli Programlama Mantığı
 • Sınıf ve Nesne Tanımlama - 1
 • Sınıf ve Nesne Tanımlama - 2
 • Miras Alma
 • Super Fonksiyonu
 • Matbaa Oyunu Ödevi
 • Matbaa Ödevi Çözümü 1
 • Matbaa Ödev Çözümü 2
Veritabanı İşlemleri (SQlite)
 • Veritabanlarına Giriş ve Sqlite Yapısı
 • Db Browser ve Tablo Oluşturma
 • Tabloya Veri Girme
 • Tablodan Veri Okuma
 • Tablodaki Verileri Güncelleme
 • Order By ve Limit Özellikleri
 • Tablodan Veri Silme
 • Öğrenci Bilgi Sistemi Ödevi
 • Öğrenci Bilgi Sistemi 1
 • Öğrenci Bilgi Sistemi 2
 • Öğrenci Bilgi Sistemi 3
 • Öğrenci Bilgi Sistemi 4
 • Öğrenci Bilgi Sistemi 5
PyQt İle Arayüz Geliştirme
 • PyQt5 Kurulumu
 • Uygulama ve Pencere Oluşturma
 • Yazı ve Resim Ekleme
 • Buton Ekleme
 • Horizontal ve Vertical Box Layout
 • Butonlara Fonksiyon Vermek
 • LineEdit ile Kullanıcıdan Veri Almak
 • Checkbox Eklemek
 • Resim Görüntüleyici Yapalım
 • Menü Ekleme
 • Menü Ekleme 2 ve Diyalog Penceresi
 • QtDesigner Kullanımı
PROJE 01: Kütüphane Sistemi Yazalım
 • Ana Ekranın Tasarımı
 • Kitap Listesi - 1
 • Kitap Listesi - 2