Giriş
 • Visual Studio İndirme ve Kurulum
 • Visual Studio'ya Genel Bakış
Temel Araç Kullanımları
 • Merhaba Dünya
 • Label ve Textbox Kullanımı
 • Combobox ve Listbox Araçları Kullanımı
 • Maskedtextbox - Picturebox - Datetimepicker Kullanımları
 • Chekcbox Radiobutton Richtextbox Panel ve Groupbox Kullanımları
 • Örnek Proje - Login Paneli Oluşturma
 • Örnek Proje - Uçak Bilet Rezervasyon Sistemi
Değişkenler
 • Değişken Nedir & Teorik Kavramlar
 • String Değişkenler
 • Int Değişkenler
 • Int Değişkenler / Klavyeden Veri Girişi
 • Int Değişkenler Pratik Örnek Aritmetik 4 İşlem
 • Double Değişkenler
 • Pratik Örnek - Öğrenci Sınav Notları Hesaplama Uygulaması
 • Char Değişkenler
 • Proje - Sinema Büfe Satış Uygulaması
Karar Yapıları
 • Operatörler
 • If - Else
 • Pratik Örnek - Öğrenci Sınav Durumu Hesaplama
 • Pratik Örnek - Alışveriş İndirim Tutar Hesaplama
 • Switch - Case Yapısı
 • Proje - Bilgi Yarışması / 1
 • Proje - Bilgi Yarışması / 2
Döngüler
 • Döngü Kavramı - Döngü Çeşitleri
 • For Döngüsü
 • Break Point Kullanımı
 • Pratik Örnek - Ardışık Sayı Toplamları
 • Karar Yapıları ile Döngü Kullanımı
 • While Döngüsü
 • Do While Döngüsü
 • Timer Kullanımı
 • Pratik Örnek - Timer ile Dijital Saat
 • ProgressBar Kullanımı
 • Proje - Pasta Pişirme Süreç Uygulaması
Diziler
 • Dizi Nedir - Teorik Bilgiler
 • Dizi Tanımlama ve Eleman Yazdırma
 • Dizi Elemanları Listeleme
 • Foreach Döngüsü
Metotlar
 • Metot Nedir - Teorik Bilgi
 • Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar
 • Geriye Değer Döndüren Metotlar
 • Pratik Örnek - Küp Hesaplayan Metot
Sınıflar
 • Sınıf Nedir - Teorik Bilgi
 • Sınıf Oluşturma ve Nesne Kavramı
 • Kapsülleme
 • Kalıtım
 • Console Ekranı
 • Sınıf İçinde Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar / 1
 • Sınıf İçinde Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar / 2
 • Sınıf İçinde Geriye Değer Döndüren Metotlar
 • Constructor (Yapıcı) Metotlar / 1
 • Constructor (Yapıcı) Metotlar / 2
Ekstra Araçlar
 • Menu Strip Kullanımı
 • Web Browser Kullanımı / Sinema Fragman Projesi Hazırlama /2
 • Chart (Grafik) Aracı Kullanımı
 • Context Menu Strip Kullanımı
Ekstra Yapılar
 • Random Komutu
 • Örnek Proje - Sayısal Loto Uygulaması
 • Captcha Oluşturma
 • Formlar Arası Geçiş
 • Formlar Arası Veri Taşıma
 • Point Yapısı
 • Enum Yapısı
 • Matematik Fonksiyonları
 • Dinamik Araçlar
Veri Tabanı SQL
 • SQL İndirme ve Kurulum
 • Veri Tabanı Oluşturma
 • SQL Veri Tipleri / 1
 • SQL Veri Tipleri / 2
 • Personel Tablosu Oluşturma
 • DML Komutlarına Girişi - Tabloya Veri Ekleme
 • Where ile Sorgulamalar
 • Personel Kayıt Projesi Tasarım Ekranı
 • Personel Kayıt Projesi Araçları İsimlendirme
 • Veri Tabanı Bağlantı Adresi Alma
 • Datagridview Sihirbazı ile Veri Çekme
 • Insert Komutu ile Ekleme
 • Radio Button ile Ekleme İşlemi
 • Temizleme Metodu
 • Datagridden Verileri Araçlara Taşıma
 • Delete ile Silme
 • Update ile Güncelleme
 • Select ile İstatistikleri Çekme
 • Select ile İstatistikleri Çekme / 2
 • Select ile İstatistikler Çekme / 3 Sum - Avg
 • Group By ile Gruplandırma
 • Grafiğe Veri Tabanından Veri Çekme