Giriş
 • Kurs Tanıtımı
 • Javanın Sonu mu Geldi ?
 • Kotlin ve Java-Android İlişkisi
 • Güncel JDK ve Android Studio Kurulumu
 • Genymotion Kurulumu
Başlayalım
 • Kotlin Nedir ve Genel Kavramlar
 • Gerekli Kurulumlar
 • Ilk Projemizi Oluşturalım
 • Bölüm Tekrar Soruları
Değişkenler ve Özellikleri
 • Değişken Kavramı
 • Number Veri Tipleri 1. Bölüm
 • Number Veri Tipleri 2. Bölüm
 • Char Boolean String Veri Tipleri
 • Tip Dönüşümü - Casting
 • Sabitler ve Package Kavramı
 • Bölüm Tekrar Soruları
 • Bölüm Sonu Projesi | Boy Kilo Endeksini Hesaplama
 • Bölüm 3 Dökümanı
Operatörler
 • Aritmetik Operatörler
 • Atama ve Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal ve Arttırma|Azaltma Operatörleri
 • İşlem Önceliği
 • Bölüm Tekrar Soruları
 • Bölüm 4 Dökümanı
Dizi, Null, Range, Scope Kavramları ve Kullanıcıdan Veri Alma
 • Dizi Nedir? Dizilere Genel Bakış
 • Range ve In Kavramları
 • Null Kavramı
 • Kullanıcıdan Veri Alma
 • Scope Kavramı
 • Bölüm Tekrar Soruları
 • Bölüm Sonu Soruları
 • Bölüm 5 Dökümanı
Kontrol ve Döngü Yapıları
 • If ve Else Kontrol Yapıları
 • When Kavramı
 • For Döngüsü
 • While ve Do-While Döngüleri
 • Break Continue Kavramları ve Döngülere İsim Vermek
 • Genel Tekrar Soru Çözümleri 1. Bölüm
 • Genel Tekrar Soru Çözümleri 2. Bölüm
 • Genel Tekrar Soru Çözümleri 3. Bölüm
 • Bölüm 6 Dökümanı
Nesneye Yönelimli Programlama Öncesi Bilinmesi Gerekenler
 • Parametresiz ve Parametreli Fonksiyonlar
 • Geriye Deger Döndüren Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlarla ilgili Örnek Uygulama
 • Metot Overloading ve varargs Kavramları
 • Math Sınıfı
 • String Sınıfı Fonksiyonları
 • Array Kavramı ve Dizi Oluşturma
 • Örnek Sorular ve Çözümleri
 • Önemli Dizi İşlemleri ve arrayListOf Methodu
 • Bölüm 7 Dökümanı
Nesneye Yönelimli Programlamaya Giriş
 • OOP Giriş ve Ilk Sınıfımızı Oluşturalım
 • Constructor (Kurucu) Oluşturmak
 • Secondary Constructor
 • Isimli Parametreler ve Varsayılan Değer Atama
 • Fonksiyonlara Nesne ve Dizi Göndermek
 • Bölüm 8 Dökümanı
Kalıtım ve Polimorfizm
 • Kalıtıma Giriş
 • Kalıtım ve Primary Constructor
 • Kalıtım ve Secondary Constructor
 • Visibility Kavramı ve Erişim Belirleyiciler
 • Polimorfizm Nedir ve Upcasting
 • Polimorfizm ve Geç Bağlama
 • Polimorfizm Olmasaydı ?
 • Polimorfizm ile Genişletilebilirlik
 • Bölüm 9 Dökümanı
Abstract, Inner Class ve Interface Kavramları
 • Abstract Sınıf ve Fonksiyonlar
 • Interface Kavramı
 • Kompozisyon Kavramı
 • Interfaceler ile Çoklu Kalıtım
 • Nested ve Inner Class
 • Isimsiz Sınıflar - Anonymous Inner Class
 • Bölüm 10 Dökümanı
Kotlinde Statik Kavramı, Generic ve Data Sınıfları
 • Java Static Kavramı Nedir ?
 • Object ve Companion Object Kavramları
 • Data Class Kavramı
 • Getter Setter ve Enum Kavramları
 • Generic Sınıf Oluşturma
 • Generic Metot Oluşturma
 • Bölüm 11 Dökümanı
OOP Örnek Projeler
 • Cep Telefonu Rehber Uygulaması
 • Bölüm 12 Dökümanı
Kotlin Koleksiyon Yapıları
 • Değiştirilemez Listeler
 • Değiştirilebilen Listeler
 • Değiştirilemez Map Yapıları
 • Değiştirilebilen Map Yapıları
 • Set Yapısı