Introducción
 • Introducción
Introducción a YAML
 • Introducción a YAML
 • Ejercicios de codificación
 • Introducción a YAML - 1
 • Introducción a YAML - 2
 • Introducción a YAML - 3
 • Introducción a YAML - 4
 • Introducción a YAML - 5
 • Introducción a YAML - 6
 • Demo - Configurando un entorno Ansible
Inventario de Ansible
 • Inventario de Ansible
 • Inventario de Ansible - 1
 • Inventario de Ansible - 2
 • Inventario de Ansible - 3
 • Inventario de Ansible - 4
 • Inventario de Ansible - 5
 • Inventario de Ansible - 6
Playbooks de Ansible
 • Playbooks de Ansible
 • Playbooks de Ansible - 1
 • Playbooks de Ansible - 2
 • Playbooks de Ansible - 3
 • Playbooks de Ansible - 4
 • Playbooks de Ansible - 5
 • Playbooks de Ansible - 6
 • Playbooks de Ansible - 7
Módulos de Ansible
 • Módulos de Ansible
 • Módulos de Ansible - 1
 • Módulos de Ansible - 2
 • Módulos de Ansible - 3
 • Módulos de Ansible - 4
Variables en Ansible
 • Variables en Ansible
 • Variables en Ansible - 1
 • Variables en Ansible - 2
 • Variables en Ansible - 3
Condicionales
 • Condicionales
 • Condicionales - 1
 • Condicionales - 2
 • Condicionales - 3
Ciclos
 • Ciclos
 • Ciclos - 1
 • Ciclos - 2
Roles en Ansible
 • Roles en Ansible
Temas avanzados
 • Temas avanzados
 • Configurando Ansible con VirtualBox - Tips de resolución de problemas