Giriş
 • Giriş 1
 • Dikkat
 • Giriş 2
 • Giriş 3
Eğitim Ortamının Hazırlanması
 • Eğitim Ortamının Hazırlanması
 • Windows Server Üzerine Hyper-V Kurulumu
 • Hyper-V Üzerinde Virtual Switch Oluşturmak
 • Client İşletim Sistemi Üzerine Hyper-V Kurulumu
 • Client Hyper-V Üzerinde Virtual Switch Oluşturmak
 • Hyper-V Üzerinde Sanal Makinenin Hazırlanması
 • Sanal Makine Üzerine İşletim Sistemi Kurulumu
 • İşletim Sistemi Kurulumundan Sonraki Ayarlar
Microsoft Active Directory Kurulumu
 • Active Directory Kurulumu
 • Forest ve Domain Funtional Level Kavramları
 • DNS, GC, RODC Kavramları ve Active Directory Kurulumunun Tamamlanması
 • Active Directory Kurulumu Sonrası Kontroller
 • Active Directory Veritabanı Dosyaları, SYSVOL, Netlogon
 • Active Directory Yönetim Araçları
 • Domain Functional Level ve Forest Functional Level'ın Yükseltilmesi
Organizational Unit (OU)
 • Organizational Unit (OU)
Active Directory'de Bilgisayar Yönetimi
 • Windows 10 İşletim Sistemi Kurulumu
 • Bilgisayarların Domaine Dahil Edilmesi ve Kontroller
Active Directory'de Kullanıcı Yönetimi
 • Active Directory Yapısında Kullanıcı Oluşturma
 • Domaindeki Bilgisayarlarda Oturum Açma Yöntemleri
 • Active Directory Kullanıcılarının Özelliklerinin İncelenmesi
 • Roaming Profiles (Gezici Profiller)
 • Logon Script
 • Home Folder
 • Bir Template (Şablon) Hesabından Kullanıcı Oluşturma
Active Directory'de Grup Yönetimi
 • Local Gruplar
 • Active Directory'de Default Gruplar
 • Active Directory'de Grup Oluşturma
PowerShell
 • PowerShell'e Giriş-1
 • PowerShell'e Giriş-2
 • PowerShell ile Active Directory'de Kullanıcı Oluşturmak
 • CSV Dosyaları ile Çalışmak
 • PowerShell ile Active Directory'de Toplu Kullanıcı Oluşturmak
Uzaktan Yönetim Araçları
 • Uzaktan Yönetim Araçları
Active Directory Delegation
 • Active Directory Delegation
Group Policy
 • Group Policy'lere Giriş
 • Group Policy'de Computer Configuration ve User Configuration Seçenekleri
 • Default Domain Policy'nin İncelenmesi 1
 • Default Domain Policy'nin İncelenmesi 2
 • Account Lockout Policy Ayarı
 • Group Policy Oluşturma 1
 • Group Policy Oluşturma 2
 • Group Policy Örnek Uygulama - Adım 1
 • Group Policy Örnek Uygulama - Adım 2
 • Group Policy Örnek Uygulama - Adım 3
 • Group Policy Örnek Uygulama - Adım 4
 • GPResult Komutunun Kullanımı
 • Group Policy Object (GPO) Settings
 • Group Policy'lerde Inheritance, Enforce, Disable Seçenekleri
 • Group Policy'lerde Delegation - Security Filtering
 • WMI Filters - 1
 • WMI Filters - 2
 • WMI Filters - 3
 • Group Policy Objects Backup & Restore
 • Group Policy Tekrar
Additional Domain Controller Kurulumu
 • Additional DC Kurulumu Öncesi Hazırlık
 • Additional DC Kurulumu
 • Install From Media (IFM) ile Additional DC Kurulumu
 • Additional DC Kurulumu Sonrasında Kontroller
Read-Only Domain Controller (RODC) Kurulumu
 • Read-Only Domain Controller (RODC) Nedir?
 • Hyper-V Üzerinde Checkpoint Kavramı
 • RODC Kurulumu Öncesinde Yapının Hazırlanması
 • Read-Only Domain Controller (RODC) Kurulumu
 • Read-Only Domain Controller'ın İncelenmesi
Operations Masters - Flexible Single Master Operation (FSMO) Rolleri
 • Konu Öncesi Yapının Düzenlenmesi, Hazırlanması
 • Operations Masters - Flexible Single Master Operation (FSMO) Rolleri
 • FSMO Rollerinin Transfer Edilmesi
 • Operation Master Rollerinin Seize Edilmesi
 • Metadata Cleanup
 • Çöken DC'nin Kalıntılarının Temizlenmesi
 • Yeni Konular için Yapının Hazırlanması - Checkpointlerden Geri Dönüş
Active Directory Recycle Bin
 • Active Directory Recycle Bin Nedir? Nasıl Aktif Edilir?
 • Active Directory Recycle Bin ile Restore İşlemleri
Active Directory'de Backup & Restore İşlemleri
 • Windows Server Backup Aracının Kurulumu
 • Backup Öncesi Hazırlık
 • Active Directory Backup'ının Alınması (System State)
 • Directory Services Restore Mode (DSRM) Şifresinin Resetlenmesi
 • Active Directory Backup'ının Restore Edilmesi
 • Authoritative Restore
 • Full Restore