ASP.NET MVC Giriş
 • MVC Nedir? ASP.NET MVC Nedir? Tarihçe ve Kullanım Alanları
 • ASP.NET MVC Nasıl Çalışır?
 • Visual Studio Community Kurulum ve Detayları
 • Visual Studio 2017 Extensions & Updates
 • Visual Studio 2017 ile Proje Oluşturma Farkı
 • Proje Oluşturma Controller ve View - 1
 • Proje Oluşturma Controller ve View - 2
 • Emmet (Zen-Coding) Kullanımı
Razor Syntax (Sözdizimi)
 • Razor Syntax - 1
 • Razor Syntax - 2
 • Html Helpers - 1
 • Html Helpers - 2
 • Custom HTML Helper Metot
 • Custom HTML Helper Metot - TagBuilder
 • Custom HTML Helper Metot ile HTML Kullanma
 • URL Helpers
 • HttpUtility Helper
Views
 • Views ve Layout (şablonların) Kullanımı - 1
 • Views ve Layout (şablonların) Kullanımı - 2
 • ViewStart Ne İşe Yarar?
 • Otomatik Layout Oluşturma
 • Nested(İç-içe) Layout Oluşturma
 • Section(Bölüm) Oluşturma
 • Nested Layout ile Section Kullanımı
 • Partial View Nedir? Nasıl Kullanılır?
Controller & View Arası İletişim
 • Controller'dan View'a Veri Gönderme : ViewData, ViewBag, TempData
 • Controller'dan View'a Veri Gönderme : HtmlHelper Kullanma
 • View'dan Controller'a Veri Gönderme : POST işlemi
Models ve Model Binding
 • Model Kavramı ve Model Binding - 1
 • Model Kavramı ve Model Binding - 2
Bootstrap Framework ve Helper Metotlar
 • Bootstrap Yapısı ve GridSystem
 • Bootstrap İndirme ve Kullanma
 • Bootstrap Kullanımında Dikkat (Versiyon seçimi)
 • Bootstrap ile Web Sayfası Tasarımı
 • Bootstrap Responsive Sayfa Tasarımı
 • Helper Metot Kavramı
 • Bootstrap ile Helper Metotların İşbirliği
 • Bootstrap ile Custom HTML Helper Metot Kullanımı
 • Bootstrap ile Generic Custom HTML Helper Metot ve Model Kullanımı
 • Bootstrap'e Uygun Animasyonlu Checkbox Yapımı
Entity Framework CodeFirst Entegrasyonu
 • Entity Framework ve CodeFirst Nedir?
 • Veritabanı Tablolarımıza Ait Class'ları(Entitites) Oluşturma
 • Veritabanı İşlemlerini Yönetecek Sınıfı(Context) Oluşturma
 • Veritabanının Oluşturulması (İlk Çalıştırma)
Entity Framework CodeFirst ile Veritabanı İşlemleri
 • Veritabanı Üzerinde Select İşlemleri
 • Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 1
 • Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 2
 • Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 3
 • Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 4
 • Veritabanı Üzerinde Update İşlemleri - 1
 • Veritabanı Üzerinde Update İşlemleri - 2
 • Veritabanı Üzerinde Update İşlemleri - 3
 • Veritabanı Üzerinde Delete İşlemleri
Entity Framework CodeFirst Stored Procedure ve View ile Çalışmak & Migrations
 • Otomatik CRUD Stored Procedure Oluşturma ve Kullanma
 • Custom Stored Procedure Oluşturma ve Kullanma
 • View Oluşturma ve Kullanma
 • Automatic & Database to Latest Version Migration - 1
 • Automatic/Manuel & Database to Latest Version Migration - 2
Auto-Generated Controllers & Views
 • Auto-Generated Controller Read/Write Actions
 • Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Select
 • Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Detail
 • Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Create
 • Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Edit
 • Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Delete
DropdownList ile Çalışmak
 • ViewBag ile DropdownList Doldurma ve Değer Alma - 1
 • ViewBag ile DropdownList Doldurma ve Değer Alma - 2
 • Model ile DropdownList Doldurma ve Değer Alma
 • Model ve JQuery ile Cascade DropdownList Doldurma ve Değer Alma
ActionResult Türleri
 • RedirectResult Nedir?
 • JsonResult Nedir?
 • RedirectToRouteResult Nedir?
 • FilePathResult Nedir?
 • FileStreamResult Nedir?
 • PartialViewResult Nedir?
 • JavascriptResult Nedir?
Durum Yönetimi
 • Session Kullanımı - 1
 • Session Kullanımı - 2
 • Application State Kullanımı
 • Cache Kullanımı
 • Cache Callback Fonksiyonu
 • Cookie Kullanımı
Validation & DataAnnotations
 • Data Annotations - 1
 • Data Annotations - 2
 • Data Annotations - 3
 • ModelState ve Error Messages
 • Custom Error Messages - 1