Tablolar
 • Tablo Oluşturma
 • Tablo Oluşturma - 2
 • Tablo Oluşturma - 3
 • Tablo Oluşturma - 4
 • Tablo Oluşturma - 5
Devexpress'e Genel Bakış Ve Kurulumu
 • Devexpress Nedir
 • Devexpress İndirme ve Kurulım
 • Devexpress Genel Bakış
Menüler
 • Proje Taslağı Oluşturma
 • Menü Oluşturma
 • Menü Detayları
Ürünler Modülü
 • Form Tasarımı
 • Form Tasarımı - 2
 • SQL Connection Class Oluşturma
 • Ürün Listesi Oluşturma
 • Ürün Ekleme
 • Ürün Silme
 • Ürünlerin Gridden Araçlara Taşınması
 • Ürün Güncelleme
Müşteriler Modülü
 • Form Tasarımı
 • Tam Ekran Tasarımı
 • Müşteri Listesi Görüntüleme
 • İller ve İlçeleri Listeleme
 • Yeni Müşteri Ekleme
 • Müşteri Silme
 • Müşteri Bilgisi Güncelleme
Firmalar Modülü
 • Firmalar Formu Tasarımı
 • Firmalar Formu Tasarımı - 2
 • Firma Listesi Oluşturma
 • Gridden Verileri Araçlara Taşıma
 • Yeni Firma Ekleme
 • Temizleme Metodu Oluşturma
 • Özel Kodları Listeleme
 • Firma Silme
 • Firma Güncelleme
Personeller Modülü
 • Form Tasarımı
 • Personel Listesi
 • Yeni Personel Ekleme
 • Gridden Araçlara Veri Taşıma
 • Personel Silme
 • Personel Güncelleme
Rehber Modülü
 • Form Tasarımı ve Müşteri Bilgileri
 • Firma Listesi İletişim Bilgileri
 • Formlar Arası Mail Adresi Bilgisi Taşıma
 • Mail Gönderme - 1
 • Mail Gönderme - 2
Giderler Modülü
 • Form Tasarımı
 • Sekme Resimlendirme ve Gider Listesi
 • Yeni Gider Ekleme
 • Gridden Araçlara Veri Taşıma & Temizleme Metodu
 • Gider Silme
 • Gider Güncelleme
Bankalar Modülü
 • Banka Firma İlişkisi
 • Bankalar Formu Tasarımı
 • Bankaları Gridde Listeleme
 • Inner Join Kullanımı
 • Prosedür Kullanımı
 • Yeni Banka Bilgisi Ekleme
 • Look Up Edit Kullanımı
 • Look Up Edit Kullanımı 2
 • Seçilen Firmaya Göre ID Değeri Getirme
 • Prosedür Güncelleme ve Verileri Araçlara Taşıma
 • Banka Bilgisi Silme ve Temizleme
 • Banka Bilgisi Güncelleme
Faturalar Modülü
 • Fatura Formu Tasarımı
 • Fatura Formu Tasarımı - 2
 • Faturaları Listeleme
 • Fatura Bilgisi Kaydetme
 • Fatura Bilgisini Gridden Araçlara Taşıma & Temizleme
 • Faturaya Ait Ürün Kaydetme
 • Fatura Silme
 • Fatura Güncelleme
 • Formlar Arası Fatura ID Değeri Taşıma
 • Seçilen Faturaya Ait Ürünleri Listeleme
 • Faturaya Ait Ürünler Formu Oluşturma
 • Faturaya Ait Ürün Bilgisi Güncelleme
 • Faturaya Ait Ürün Silme
Notlar Modülü
 • Notlar Formu Tasarımı
 • Notları Gridde Listeleme
 • Yeni Not Ekleme
 • Notları Gridden Araçlara Taşıma
 • Not Silme
 • Not Güncelleme
 • Detaylı Not Görüntüleme
Örnek Veri Girişleri
 • Ürünler Veri Girişi
 • Müşteriler Veri Girişi
 • Firmalar Veri Girişi