Hoşgeldiniz
 • Giriş
 • İngilizce Terimlerle Alakalı
 • İngilizce Terimler
Yeni Bir Başlangıç!
 • Kodlamaya Giriş
 • MacBook'unuzu Ayarlayalım
 • İlk Projeyi Oluşturmak
 • Xcode Genel Görünüm
 • Simulatör Kullanmak
 • Görünümü Hazırlamak
 • Görünümleri Kodla Bağlamak
 • Görseli Kodla Değiştirmek
 • Projeleri İndirmek
 • İlk Uygulama Linki
Swift Temelleri
 • Temellere Giriş
 • Farkı Kod Yazma Yolları
 • Değişkenler & Sabitler
 • Değişken Tipleri
 • Değişken Tipini Önden Belirlemek
 • Diziler
 • Dizi Quiz
 • Set
 • Sözlükler
 • While Döngüsü
 • For Döngüsü
 • Döngü Quiz
 • If Kontrolleri
 • If Quiz
 • Fonksiyonlar
 • Opsiyoneller
 • Playgrounds Projeleri Link
 • Ödev: Hesap Makinası
 • Hesap Makinası Dizayn
 • Hesap Makinası Kodları
 • Kapsam ve Güvenlik
 • Hesap Makinası Kodları Link
Problemler İçin Çözümler
 • Giriş
 • Çözümleri Nerede Buluruz
 • Daha Fazla Kaynak
Layout
 • Layout'a Giriş
 • Layout Görünüm
 • Sınırları Belirlemek
 • Sınır Detayları
 • Önerilen Sınırlar
 • Layout Projesi Linki
 • Kod İle Görünüm Tanımlamak
 • Matematiksel İşlemler
 • Button Oluşturmak
 • Kodla Görünüm Tanımlama Proje Linki
 • SwiftUI Nedir?
Temel Operasyonlar
 • Giriş
 • Veri Saklama
 • Doğum Günü Not Almak
 • Verileri Silmek
 • Birthday App Linki
 • İki Ekranla Çalışmak
 • Segue
 • Ekranlar Arası Veri Aktarımı
 • Yaşam Döngüsü
 • Segue App Linki
 • Uyarı Mesajları
 • Kullanıcı Kayıt Formu
 • Kullanıcı Kayıt Formu Linki
 • Jest Algılayıcılar
 • GestureRecognizer App Linki
 • Timer
 • Timer App Linki
Oyun: Kenny'yi Yakala
 • Kenny'yi Yakala Giriş
 • İkinci Ödev: Kenny Oyunu
 • Oyunun Dizaynı
 • Skoru Arttırmak
 • Geriye Saymak
 • Kenny Hareket Ediyor
 • Yeniden Oynama Fonksiyonu
 • Yüksek Skorları Kaydetmek
 • Kenny Oyunu Proje Linki
Git: Versiyon Kontrolü
 • Versiyon Kontrolü Giriş
 • Git Nedir?
 • GitHub
TableView: Kent Simgeleri Uygulaması
 • Kent Simgeleri Giriş
 • Landmark Book Tanıtım
 • TableView Nedir?
 • Kent Simgeleri
 • Verileri Göstermek
 • Verileri Silmek
 • ImageView Controller Eklemek
 • Veri Aktarımı
 • Landmark Book Proje Linki
Swift Orta Seviye: Sınıflar ve OOP
 • Simpson Kitabım'a Giriş
 • OOP Nedir?
 • init Kullanımı