SUNUCU KURULUMU
 • Sanallaştırma Programının(vmware player) Kurulması
 • Centos 6.X Kurulum
 • Ağ Ayarlarının Yapılması
 • Centos 6 Kurulum İso Dosyası
 • Kurulum Ders Notları
TEMEL KOMUTLAR
 • man, info ,whatis , apropos, which ,whereis
 • file ,cd ,pwd, touch ,mkdir ,ls ,mv ,cp ,rmdir ,rm
 • ln, ln -s
 • cat , more ,less ,rev ,tail
 • Join, paste, split, uniq, cut,sort
 • locate , find
 • chmod , chown
 • umask, chattr, mount, tar
 • grep ,ngrep, top, iftop htop,ifconfig,setup,sed
 • iostat du, stat, uname ,df, blkid
 • shutdown,reboot
 • Temel Komutlar Ders Notları
VIM EDİTORÜ
 • Vim Editörü Kullanımı
 • Vim Editörü Ders Notları
LINUX DOSYA SİSTEMİ
 • Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi , Kök Dizin, Temel Dizinler
 • Dosya Tipleri
 • Dosya ve Dizin İşlemleri(Dosya ve Dizin Oluşturma ,Listeleme,Kopyalama ,Taşıma)
 • Bağlantılar(Soft Link , Hard Link)
 • Dosya Okuma
 • Dosya Düzenleme
 • Dosya ve Dizin Arama(locate,Find, which ,whereis ,du)
 • Dosya ve Dizin İzinleri(chmod,chown)
 • Arşivleme(tar)
 • Dosya Sistemi Ders Notları
 • Dosya Sistemi Sorular - Cevaplar
KULLANICI VE GRUP YÖNETİMİ
 • Varsayılan Ayarlar (/etc/login.defs ,/etc/default/useradd ,/etc/profile)
 • Kullanıcı İşlemleri(kullanıcı ekleme, Silme ,Düzenleme)
 • Toplu Kullanıcı Ekleme
 • Grup İşlemleri(Ekleme,Silme,Düzenleme)
 • Su ve Sudo Kullanımı
 • chmod-chown
 • Kullanıcı ve Grup Yönetimi Ders Notları
PAKET YÖNETİMİ
 • Paket Kavramı & RPM(Redhat Packet Manager)
 • YUM(yellowdog updater modified) KULLANIMI
 • PAKET YÖNETİMİ Ders Notları
KABUK(SHELL)
 • Kabuk(Shell) Kavramı
 • Çevresel Değişkenler
 • Kabuk Kısayolları
 • Kabuk Betik'te Kullanılan Özel Karakterler(Wilcards)
 • Takma Adlar(ALIAS)
 • Standart Girişin Yönlendirilmesi
 • Standart Çıkışın Yönlendirilmesi
 • Komut Yönlendirme(BORU - PIPE)
 • Komut Çıktılarının Değişken Olarak Kullanılması
 • Komut Çıktılarının Parametre Olarak Kullanılması
 • Çıktı Süzme(GREP)
 • Çıktı Düzenleme(CUT,AWK)
 • Çıktı Değiştirme(SED)
 • Kabuk Programlama-Merhaba Dünya Programı (BASH Scripting )
 • Kabuk Programlamada Değişken Kullanımı
 • Kabuk Programlama Mantıksal Kontroller(case,if ,ifelse)
 • Kabuk Programlama Döngüler(for,while)
 • Kabuk Programlama FONKSİYONLAR
 • Kabuk Programlama Püf Noktaları(BASH Scripting Tricks)
 • Kabuk Programlama Ders Notları
 • Kabuk Sorular - Cevaplar
SÜREÇ YÖNETİMİ
 • Süreç Kavramı
 • Süreç Listeleme ve Süreç Sonlandırma
 • Süreç Öncelikleri
 • Arka Planda Komut Çalıştırma-Nohup(oturum kapatılsa da Çalışabilen Süreç)
 • Süreç Yönetimi Ders Notları
 • Linux Sunucularda Dosya sistemleri
DİSK YÖNETİMİ
 • Disk Eklenmesi(fdisk,gdisk,mount,mkfs)
 • Swap Alanı Oluşturulması
 • Kota Kullanımı
 • DD Komutu Kullanım çeşitleri
 • Dd İle Yedek Alınması ve Geri Dönülmesi Uygulaması
 • Rsync Komutu Kullanımı(Yedekleme İşlemleri)
 • Cp Komutu(Yedekleme İşlemleri)
 • INITRAMFS OLUŞTURULMASI(Başlangıç Diski ~Başlangıç dosya sistemi Oluşturulması)
 • RAMDISK KULLANIMI
 • Fsck Kullanımı(Dosya Sistemi taranması ve onarılması)
 • Disk Yönetimi Sorular-Cevaplar
 • Disk Yönetimi Ders Notları
LVM(Logical Volume Manager)
 • Linuxta LVM Kavramı
 • LVM Kurulumu ve LVM ile Disk Yönetimi
 • LVM Yeni Disk Eklenmesi
 • LVM Snapshot
 • Lvm Komutları(monitoring ve silme işlemleri)
 • LVM Ders Notları
AĞ AYARLARI
 • Ağ Ayarlari
 • hostname,iftop,ifconfig,netstat,route,dig,host,traceroute,wget
 • Ağ Ayarları Ders Notları
ZAMANLANMIŞ GÖREVLER(CRONTAB)