Kursa Giriş
 • Giriş Videosu
 • Kursa Nasıl Çalışmalıyız ?
 • SSS - Sıkça Sorulan Sorular Hakkında Bilgilendirme
Java Hakkında Bilgiler , Gerekli Ortamların Kurulması ve Slack
 • Java Hakkında Genel Kavramlar
 • JDK'nın Windows'a Kurulumu
 • SSS - JDK Sorunları
 • Netbeans IDE'nin Windows'a Kurulumu
 • JDK'nın Linux Ortamına Kurulumu
 • JDK'nın Linux Ortamına Kurulumu İçin Terminal Komutları
 • Netbeans IDE'nin Linux Ortamına Kurulumu
 • Netbeans IDE'nin Linux Ortamına Kurulması İçin Gereken Adımlar
 • JDK'nın Mac OS X Ortamına Kurulumu
 • Netbeans IDE'nin Mac OS X Ortamına Kurulumu
 • Netbeans IDE'ye Genel Bakış ve Netbeans'i Konfigure Etmek
 • Alternatif Ide Kurulumu - Eclipse IDE (Opsiyonel)
Proje Oluşturma
 • Javadaki İlk Projemizi Oluşturmak ve main() Metodu
 • SSS - No Main Class Found
 • Javayı Cmdde veya Terminal Çalıştırmak
Değişkenler , Veri Tipleri ve Temel Operatörler
 • Değişkenlerin Tanımlanması,Kullanılması ve Yorum Satırları
 • Javadaki Int , Byte, Short ve Long Veri Tipleri
 • Javadaki Float ve Double Veri Tipleri
 • Javadaki Char ve Boolean Veri Tipleri
 • Javadaki String Veri Tipi
 • Temel Matematik Operatörleri , Artırma ve Azaltma Operatörleri
 • Scanner Sınıfını Kullanarak Konsoldan Input Alma
 • Scanner Kullanırken Karşılacağımız Beklenmedik Durumlar
 • Mini Proje - Beden Kitle Indeksi Hesaplama
 • Mini Proje - Kilometreye Göre Toplam Ödenecek Tutar Hesaplama
 • Mini Proje - İki Sayının Değerini Değiştirme
 • Mini Proje - Dik Üçgenin Hipotenüsünü Bulma
Koşullu Durumlar ve Kod Blokları
 • Kod Blokları ve Kodları Temiz Yazma
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Koşullu Durumlar - Part 1 - If ve Else Blokları
 • Koşullu Durumlar - Part 2 - If - Else if ve Else Blokları
 • Switch Case Yapıları
 • Mini Proje - Girilen 3 Sayıdan Maksimum Sayıyı Bulma
 • Mini Proje - Koşullarla Beden Kitlesi Hesaplama
 • Mini Proje - Basit Hesap Makinesi
 • Mini Proje - Gelişmiş Not Hesaplama
Döngüler ve Karar Yapıları
 • Döngü Yapılarını Kullanma
 • For Döngülerini Kullanma
 • While Döngülerini Kullanma ve For Döngülerinden Farkı
 • Do While Döngüleri
 • Break ve Continue Anahtar Kelimeleri
 • Mini Proje - Döngülerle ATM Programı
 • Mini Proje - Girilen Bir Sayının Armstrong Sayısı Olup Olmadığını Bulma
 • Mini Proje - İç İçe For Döngüsüyle Çarpım Tablosu Oluşturma
 • Mini Proje - Kullanıcı Girişi Programı
 • Mini Proje - Faiz Uygulaması
Metodlar ve Metodlarda Overloading
 • Metodlara Giriş
 • Metodlarda Parametre Kullanımı
 • Metodlarda Return Kullanımı
 • Method Overloading (Metodlarda Aşırı Yükleme)
 • Kod Bloklarındaki ve Metodlardaki Lokal Değişkenler
 • Mini Proje - 1'den 1000'e Kadar Olan Sayılardan Asal Olanları Bulma
 • Mini Proje - Kullanıcıdan Alınan 2 Sayının Ebobunu Bulma
 • Mini Proje - Method Overloading Kullanarak Gelişmiş Hesap Makinesi
OOP Part 1 - Sınıflar, Metodlar, Constructorlar ve Inheritance
 • Object Oriented Programlamaya Giriş
 • Sınıflarda Metod Tanımlama ve Metodları Kullanma
 • Constructorlar (Yapıcı Metodlar) - Part - 1
 • Constructorlar (Yapıcı Metodlar) - Part 2
 • Obje Referansları
 • Mini Proje - Nesne Yönelimli Atm Projesi - Part 1
 • Mini Proje - Nesne Yönelimli ATM Projesi - Part 2
 • Mini Proje - İdman Programı Oluşturma - Part 1
 • Mini Proje - Idman Programı Oluşturma - Part 2
 • Inheritance (Kalıtım) - Part 1 - Super , Overriding ve Ekstra Özellikler
 • Inheritance (Kalıtım ) - Part 2 - Ek Detaylar
 • Mini Proje - Çalışanlar Projesi - Part 1
 • Mini Proje - Çalışanlar Projesi - Part 2
OOP Part 2 - Composition , Encapsulation ve Polymorphism
 • Composition - Part 1 - Composition ile Bilgisayar Sınıfı Oluşturma
 • Composition - Part 2 - Bilgisayar Sınıfını Test Etme
 • Encapsulation Nedir ve Encapsulation Kullanma Avantajları
 • Polymorphism (Çok Biçimlilik) - Part 1 - Polymorphism Nedir ?
 • Polymorphismin Önemi , instanceof anahtar kelimesi ve Object Sınıfı
 • Mini Proje - Beyblade Programı - Part 1
 • Mini Proje - Beyblade Programı - Part 2
 • Inheritance - Gerçek Hayat - Kötü Tasarım ve Spagetti Kod
 • Inheritance - Gerçek Hayat - İyi Tasarım - Soyutlama
Arrayler , ArrayListler , String Sınıfı ve LinkedListler
 • Arrayler ve Arraylerin Özellikleri
 • Arrayler - Görsel Anlatım
 • Arrayleri Sıralamak , Kopyalamak , Arrays Sınıfı ve Ek Detaylar
 • Arraylerin Sıralanması ve Kopyalanması - Görsel Anlatım
 • Çok Boyutlu Arrayler
 • Mini Proje - Hafıza Oyunu - Part 1
 • Mini Proje - Hafıza Oyunu - Part 2
 • ForEach Döngüsü
 • ArrayListler ve ArrayListlerin Özellikleri
 • Mini Proje Part 1 - Şarkıcılar Projesi - Sınıf Oluşturma