Kursa Giriş
 • Kursun Genel Tanıtımı
 • Kurs İçeriği
 • Neden Python öğrenmeliyiz ?
 • Kursa nasıl çalışmalıyız ?
Gerekli Ortamların Kurulması
 • Anaconda Dağıtımı ile Python ve Jupyter Kurulumu
 • Python Dosyaları ve Pycharm Kurulumu
 • Jupyter Notebook Kullanımı
 • Çalışma Dokümanları
 • (MUTLAKA OKUYUN) - Sıkça Sorulan Sorular ve Bazı Hatırlatmalar
Temel Python Objeleri ve Veri Yapıları
 • Pythonda Sayı Veri Tipleri - Integer ve Float Veri Tipleri
 • Temel Matematik Operatörleri
 • Pythonda Karakter Dizileri - Stringler
 • Veri Tipi Dönüşümleri
 • Print Fonksiyonu ve Formatlama
 • Pythonda Liste Veri Tipleri
 • Pythonda Demet Veri Tipleri - Tuplelar
 • Pythonda Sözlük Veri Tipleri - Dictionaryler
 • Kullanıcıdan Input Alma - Input Fonksiyonu
 • Kodlama Egzersizi - Temel Python Objeleri ve Veri Yapıları
 • Temel Python Objeleri ve Veri Yapıları - Programlama Ödevi
 • Temel Python Objeleri ve Veri Yapıları - Programlama Ödevi Çözümleri
Koşullu Durumlar
 • Mantıksal Değerler ve Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Bağlaçlar
 • Koşullu Durum Blokları - If ve Else Blokları
 • Koşullu Durum Blokları - If - Elif - Else Blokları
 • Kodlama Egzersizi - Basit Hesap Makinesi
 • Kodlama Egzersizi - Koşullu Durumlarla Kullanıcı Girişi
 • Koşullu Durumlar - Programlama Ödevi
 • Koşullu Durumlar - Programlama Ödevi Çözümleri
Pythonda Döngü Yapıları
 • Döngü Yapılarına Giriş
 • For Döngüleri
 • While Döngüleri
 • range() Fonksiyonu
 • Break ve Continue İfadeleri
 • List Comprehension
 • Kodlama Egzersizi - Döngülerle Gelişmiş Bir Kullanıcı Girişi
 • Kodlama Egzersizi - Atm Programı
 • Kodlama Egzersizi - Bir Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Kodlama Egzersizi - For Döngüsü ile Fibonacci Serisi
 • Döngü Yapıları - Programlama Ödevi
 • Döngü Yapıları - Programlama Ödevi Çözümleri
Fonksiyonlar
 • Metodlar
 • Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Kullanılması
 • Fonksiyonlarda Return
 • Fonksiyonlarda Parametre Türleri
 • Fonksiyonların Kapsamı : Global ve Yerel Değişkenler
 • Lambda İfadeleriyle Fonksiyon Tanımlama
 • Kodlama Egzersizi - Asal Sayı Bulma
 • Kodlama Egzersizi - Bir Sayının Tam Bölenlerini Bulma
 • Fonksiyonlar - Programlama Ödevi
 • Fonksiyonlar - Programlama Ödevi Çözümleri
Modüller
 • Modülleri Kullanma Mantığı
 • Örnek Modül Kullanımı - Math Modülü
 • Kendi Modüllerimizi Yazmak
 • Kodlama Egzersizi - Random ve Time Modülüyle Sayı Tahmin Oyunu
 • Modüller - Programlama Ödevi
 • Modüller - Programlama Ödevi Çözümleri
Nesne Tabanlı Programlama
 • Nesne Tabanlı Programlama Mantığı
 • Nesne Tabanlı Programlama - Sınıflar
 • Nesne Tabanlı Programlama - Metodlar
 • Nesne Tabanlı Programlama - Inheritance ( Kalıtım )
 • Nesne Tabanlı Programlama - Özel Metodlar
 • Kodlama Egzersizi - Kumanda Sınıfı Geliştirme
 • Nesne Tabanlı Programlama - Programlama Ödevi
 • Nesne Tabanlı Programlama - Programlama Ödevi Çözümleri
Hatalar ve İstisnalar
 • Hatalar ve İstisnalar Nedir ?
 • Hataları ve İstisnaları Yakalama - try, except, finally Blokları
 • Hatalar ve İstisnalar - Programlama Ödevi
 • Hatalar ve İstisnalar - Programlama Ödevi Çözümleri
Dosya İşlemleri
 • Dosya Açma ve Dosyaya Yazma İşlemleri
 • Dosya Okuma İşlemleri
 • Dosyalarda Kullanılan Fonksiyonlar
 • Dosyalarda Değişiklik Yapma İşlemleri
 • Kodlama Egzersizi - Bir Sınıfın Harf Notlarını Hesaplama
 • Dosya İşlemleri - Programlama Ödevi
 • Dosya İşlemleri - Programlama Ödevi Çözümleri
Pythondaki Gömülü Fonksiyonlar
 • Map Fonksiyonu
 • Reduce Fonksiyonu
 • Filter Fonksiyonu
 • Zip Fonksiyonu
 • Enumerate Fonksiyonu
 • All ve Any Fonksiyonları
 • Gömülü Fonksiyonlar - Programlama Ödevi
 • Gömülü Fonksiyonlar - Programlama Ödevi Çözümleri
İleri Seviye Veri Yapıları ve Objeler
 • İleri Seviye Sayı Veri Tipleri
 • İleri Seviye Stringler (Karakter Dizileri) ve Stringlerin Metodları
 • İleri Seviye Kümeler (Sets) ve Kümelerin Metodları
 • İleri Seviye Listeler ve Listelerin Metodları