Giriş
 • Giriş
 • Dikkat
Temel İşlemler
 • Console ve ISE
 • Cmdlet kavramı ve Kayıt işlemleri
 • PowerShell Help'inin Online ve Offline olarak Update Edilmesi
 • PowerShell'de Help'in Kullanımı
 • Parametreler
 • Wildcards
 • Aliases
 • Modules
 • Get-Member ile nesnelerin property ve metodlarının öğrenilmesi
Pipeline Kullanımı
 • Sıralama-Seçme İşlemleri
 • Sonuçların Biçimlendirilmesi
 • Select ve Format Seçenekleri
 • Sonuçların Dışarıya Gönderilmesi
Filtreleme İşlemleri
 • Comparison Operators
 • Where Koşulu ile Basit Filtreleme
 • Where Koşulu ile Gelişmiş Filtreleme
 • Active Directory'de Filtreleme
Enumeration
 • Enumeration
Pipeline ByValue ve ByPropertyName Teknikleri
 • Pipeline ByValue ve ByPropertyName Teknikleri
PowerShell Scripting
 • PowerShell'de değişkenler
 • Snippets Kullanımı, If Blokları
 • Hata Yakalama
 • Fonksiyon Oluşturma
 • Execution Policy
 • Alias, Fonksiyon gibi Yapıların Kalıcı Hale Getirilmesi
PowerShell ile Active Directory İşlemleri
 • PowerShell ile Active Directory'de Kullanıcı Oluşturmak
 • CSV Dosyaları ile Çalışmak
 • PowerShell ile Active Directory'de Toplu Kullanıcı Oluşturmak
 • PowerShell ile Active Directory Kullanıcı Sorgulamaları
 • Set-ADUser Cmdlet'inin Kullanımı
 • Set-ADUser Cmdlet'i ile Foreach Döngüsü Kullanımı
 • PowerShell ile Active Directory Group Yönetimi
 • PowerShell ile Client Bilgisayarların Domaine Alınması
 • PowerShell ile AD Bilgisayar Yönetimi
 • Get-ADObject Cmdlet'inin Kullanımı
PowerShell ile WMI ve CIM İşlemleri
 • WMI ve CIM Nedir? Nasıl Çalışır?
 • WMI Ayarları
 • PowerShell ile WMI Sorgulamaları
 • CIM Ayarları
 • PowerShell ile CIM Sorgulamaları
 • PowerShell ile WMI ve CIM İşlemlerinde Hata Yakalama
 • WMI ve CIM Yapılarını Kullanarak Remote Bilgisayarlara Müdahale Edilmesi
Remoting
 • PowerShell Remoting nedir? Nasıl aktif edilir?
 • One-to-one Remoting
 • One-to-many Remoting
 • PowerShell Direct
PowerShell Jobs
 • Job Nedir, Nasıl Kullanılır?
 • WMI, Remoting ve CIM Komutlarının Job Olarak Çalıştırılması