Giriş
 • Giriş
 • Bu Eğitimdeki Derslere Nasıl Çalışmalı?
Kodlama Ortamı
 • Windows Ortamında Codelite Kurulumu (Opsiyonel)
 • CodeLite'nin Kurulumu ve Çalıştırılması
Merhaba Dünya ve Yorumlar
 • C++ ile Merhaba Dünya kodunun yazdırılması
 • C++ Dilinde Yorum Yazılması
 • Merhaba Dünya
Dilin Temelleri
 • Değişkenler (Variables) ve Tanımlama
 • Değişken İsimleri ve Belirleyiciler (Identifiers)
 • Değişken Tipleri
 • Tip Dönüşümleri
 • İşlemler / Operatörler
 • Bitwise Operatörler (İkilik Tabanda İşlemler)
 • Temel Giriş Çıkış İşlemleri (I/O) ve Standart Girdi ve Çıktı
 • Değişken Değerini Bastıran Kod
Koşullar (Conditions)
 • if, else ve else if Yapıları
 • Örnek Soru Çözümü
 • switch-case Yapısı
 • Ödev 3: Koşullar
 • Ödev 4: Koşullar: Sayı Aralığı
 • Ödev 5: Koşullar: 3 Sayıdan En Küçük ve En Büyük
 • Ödev: İşçi Probemleri + Basit Hesaplamalar
Döngüler (Loops)
 • While Döngü Yapısı
 • For Döngü Yapısı
 • do/while Döngü Yapısı
 • Örnek Soru Çözümü - 1
 • Örnek Soru Çözümü - 2
 • Örnek Soru Çözümü - 3
 • Örnek Soru Çözümü - 4
 • break ve continue Komutları
 • Ödev 6: Döngüler
 • Ödev 7: Fibonacci Serisi
 • Örnek: Girilen Pozitif, Negatif ve Sıfırların Dağılımı
İç İçe Döngüler (Nested Loops)
 • İç İçe Birden Fazla Döngünün Çalışması
 • Örnek Soru Çözümü - 1
 • Örnek Soru Çözümü - 2
 • Ödev 8: İç İçe Döngüler: Matrisler
 • Ödev: Yıldızlardan Üçgen ve Ters Dik Üçgen Bastırmak
 • Ödev: Yıldızlrla Eşkenar Dörtgen Basan Kod
 • Ödev: Harf Piramidi Oluşturmak
Fonksiyonlar (Functions)
 • Basit Fonksiyon Yapıları ve Prosedürler
 • Fonksiyonların Değer Döndürmesi ve Çağrılması
 • Örnek Soru Çözümü
 • Özyineli Fonksiyonlar (Recursive Functions)
 • Ödev : Fonksiyonlar ile ilk 20 Mersanne Sayısı ve ilk 20 asal sayıyı basan kod
 • Örnek: Özyineli Çarpım Fonksiyonu
 • Rasgele Sayı Üretmek (Random Number Generation)
Diziler (Arrays)
 • Diziler ve İndisler
 • Örnek Soru Çözümü
 • Ödev: Fonksiyonlar Asal Mersenne ve n. asal veren fonksiyon
 • Ödev: Dizideki en büyük 3 sayının toplamını bulan kod
 • Dizideki sayıların Aritmetik ve Geometrik ortalamaları EB EK ortalaması
 • Kullanıcıdan Gelen sayılarla oluşan Diziyi Toplama
 • Toplama Oyunu
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Ödev: Dizileri Karşılaştırıp Alt Dizi olup olmadığını bulan kod
 • Zar Oyunu
 • Ödev Çözüm: Matrisin Transpozunu alan kod
 • Örnek: Matrislerin Toplamı
Göstericiler (Pointers)
 • Gösterici Kavramına Giriş
 • Dizilerin Göstericilerle Kullanılması
 • Fonksiyonların Göstericilerle Kullanımı ve Referans/Değer ile Çağırma
 • Dinamik Hafıza ve Malloc
 • Gösterici Aritmetiği (Pointer Arithmetic) ve Kullanıcıdan Sayı okuma
 • Fonksiyonların Dizileri Parametre Alması
 • Ödev: Fonksiyon ile Bir Dizideki En Büyük ve En Küçük değerin farkını döndürmek
Dizgiler (Strings)
 • Dizgi Kavramı ve Karakter Dizileri
 • Dizgilerin Karşılaştırılması, Sığ Kopyalama ve Bus Error 10
 • String Fonksiyonu Yazmak, strcpy ve strlen
 • String Tipi, char * ve char [] Farkları
 • Saat Dönüşümü
 • Dizgi Oyunu
 • Örnek: Palindrome
Dosya İşlemleri
 • Dosyalara Giriş, Temel Dosya Tipleri ve Basit Bir Dosya Açma Kodu
 • Örnek: Dosyayı satır satır tersine çeviren kod