Neden React Native ve Gerekli Kurumlar
 • Kurs Tanıtımı
 • Neden React Native?
 • Gerekli Kurumlar Hakkında
Gerekli Kurumlar - Mac
 • Gerekli Dosyaların İndirilmesi ve kurulumu
 • Değişen React Native Versiyonu Hakkında (RN 0.60)
 • Projeyi IOS Simülatör üzerinde çalıştırma
 • Projeyi Android Simülatör üzerinde çalıştırma
Gerekli kurulumlar - Windows
 • Gerekli Dosyaların İndirilmesi ve Kurulum
 • Android Studio Kurulum 1
 • "Unable to resolve module `AccessibilityInfo`" from Hatası Hakkında
 • Android Studio Kurulum 2
 • Android Studio Kurulum 3
 • Android Studio Kurulum - Son -
ESLint
 • Atom'a ESLint Kurulumu
Haydi Başlayalım!
 • Simülatörlerin Development Araçları
 • Değişen Versiyonla Gelen Yenilik Hakkında
 • Değişien React Native Versiyonu Hakkında
 • Proje Dizinindeki Dosylar
 • Ekran İçeriği Oluşumu
 • İlk Örnek Uygulamamıza Genel Bakış
İlk Örnek Projemeze Başlıyoruz!
 • Header Bileşeni Oluşturma
 • Yeni Sürümle Gelen Değişiklik Hakkında
 • Bileşenleri Export Etme Ve Başka Bileşenlerde Kullanma(import)
 • React Native İle Tasarım
 • Header Tasarımı
 • Header Başlığını Dinamik Hale Getirme
 • Proje GitHub Sayfası
React Native ile HTTP Request, Class Method, LifeCycle, Debug
 • Servis Datasını İnceleme
 • Liste Componenti Oluşturma
 • Sınıf Tabanlı Component Oluşturma
 • Sınıf Tabanlı Componentlerde LifeCycle ve Debug
 • Network Request
 • Datanın Render Edilmesi
 • Ornek Proje'ye Detay Componenti Oluşturma
 • Detay Component İçeriği
 • React Native ile Image ve ScrollView Kullanımı
 • React Native ile Özel Buton Tasarımı
 • Url'i Browserda Açma (Linking)
 • Tamamlanan Örnek Projeyi Değerlendirme
React Native İle Kimlik Doğrulama(Authentication)
 • Kimlik Doğrulama uygulamasına Genel Bakış
 • IOS ve Android Projesini Ortak Componentler ile Geliştirme
 • Firebase Hakkında
 • Firebase Konfigürasyonu
 • Login Form Componenti Oluşturma
 • Card ve CardSection Componentleri Oluşturma
 • Firebase import düzeltmesi
 • Kullanıcı Login İşlemi
 • ActivityIndicator(Spiner) Oluşturma 1
 • ActivityIndicator(Spiner) Oluşturma 2
 • Kimlik Doğrulama Durum Değişimi
 • Kimlik Doğrulama Durum Değişimi 2 ve SecureTextEntry
 • Login Hatası Alert View
 • Kimlik Doğrulama Uygulaması Genel Değerlendirme
 • Kimlik Doğrulama Projesi Github Sayfası
Redux Framework'ü
 • Redux ve Redux Bileşenleri
 • Redux ile Öğrenci Kayıt Uygulamsına Genel Bakış
 • Redux Kurulumu
 • Provider ile Projeyi Sarmalama ve Reducer
 • Öğrenci Kayıt Uygualaması için Firebase Konfigürasyonu
 • Login Formu Oluşturma
 • Ortak Componentleri Tek Bir Import Dizininden Çağırma
 • Action Bileşeni
 • Connect Bileşeni
 • Reducer Bileşeni
 • Redux Thunk Kurulumu ve Action Typler'ı Düzenleme
 • Email ve Password Update ile Redux Değerlendirmesi
 • Login Action 1
 • Login Action 2
 • Login Action Değerlendirme ve Navigasyona Giriş
React Native ile Navigaiton
 • Navigasyon Hakkında
 • Router Component
 • Öğrenci Liste Sayfası Oluşturma ve Yeni Ekran Ekleme
 • Sayfalar Arası Geçiş (Actions Component)
 • Router Flux Framework'u Hata Giderme ve Grup Sahneleri Oluşturma
 • Navigasyon Bar'a Buton Ekleme
 • Öğrenci Kayıt Sayfası Oluşturma
 • Picker Componenti Oluşturma
 • Öğrenci Kayıt Input Actions
 • Öğrenci Kayıt Input Reducers
Firebase ile JSON Data
 • Firebase JSON datasını inceleme
 • Firebase Rules Oluşturma
 • Kayıt Oluşturma Actions
 • Kayıt Oluşturma Reducers
 • Kayıt Sonrası Liste Sayfasına Dönme
 • Öğrenci Liste Sayfası Action Methodu Oluşturma
 • Öğrenci Liste Sayfası Reducer
 • ListView Componenti Dinamik Data Source Oluşturma
 • Data Objesini Dizilere(Array) Aktarma
 • ListeItem Componenti Oluşturma